Välkommen!

 

Besök ett fjällandskap som inlandsisen skulpterat.

Här finns glaciär- och snötäckta toppar,

fjällmarker med ren, fjällräv och jaktfalk.

I öst finns gran- och tallskogar; taigans västliga utpost.

Inom reservatet finns 70 mil leder fina leder

och 26 fina stugor och kojor för friluftslivet.

 

 

 

facebook

Vindelfjällen