Välkommen!

 

Besök ett fjällandskap som inlandsisen skulpterat.

Här finns glaciär- och snötäckta toppar,

fjällmarker med ren, fjällräv och jaktfalk.

I öst finns gran- och tallskogar; taigans västliga utpost.

Inom reservatet finns 70 mil leder fina leder

och 26 fina stugor och kojor för friluftslivet.

 

 

För information om naturum och Vindelfjällen hänvisar vi till Länsstyrelsen Västerbottens hemsida:

 

Vindelfjällens naturreservat

 

Naturum Vindelfjällen

 

 

facebook

Vindelfjällen