Tillgänglighet

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vindelfjallen.se. Den här sidan beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från vindelfjallen.se som inte är tillgängligt för dig, men som vi har listat som undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du meddela oss. Det kan vara till exempel tillgänglig pdf-fil, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

E-post: vasterbotten@lansstyrelsen.se
Telefon:  +46 (0)10-225 40 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Anmäl bristande tillgänglighet

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet hos Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med:

Web Content Accessibility Guidelines version 2.1

Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Delar av menyn och sidhuvudet blir svårtillgängligt vid 200 procent textzoom.
Vissa filmer på webbplatsen saknar textning, syntolkning eller pausknapp och ljudknapp.
Naturkartan och Google Maps är inte tillgänglighetsanpassade.
Det finns inga funktioner som aktiveras genom att användaren till exempel skakar, sveper, vrider, rör vid eller viftar framför enheten. Därav inga alternativ till hur detta kan styras.

Brister i webbsidor

Några sidor innehåller tillgänglighetsfel i WCAG. Bristerna är av olika art och sidorna har varierande problem.

Vi eftersträvar att åtgärda bristerna i sidorna.

Problem vid användning utan synförmåga

Bilder i PDF-dokument kan sakna eller ha felaktiga textalternativ.
Videofilmer som publicerats kan sakna syntolkning.
Vissa PDF-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare.
Läsordningen kan vara felaktig i PDF-dokument.
Metabeskrivningar saknas på vissa sidor och för iframe-objekt som tex. Naturkartan.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

Tangentbordsfokus syns inte tydligt i YouTube-spelaren.
Tangentbordsfokus syns inte tydligt i inbäddade kartor från Google Maps och Naturkartan.
200% textförstoring kan medföra problem.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

Tangentbordsfokus syns inte tydligt i YouTube-spelaren.
Tangentbordsfokus syns inte tydligt i inbäddade kartor från Google Maps.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

Tangentbordsfokus syns inte tydligt i YouTube-spelaren.

Problem vid användning utan hörsel

Vissa videofilmer som publicerats saknar textning.

Så har vi testat webbplatsen

Vi har gjort en intern testning av webbplatsen tillsammans med utvecklaren.

Senaste bedömningen gjordes den 4 februari 2021.

Webbplatsen publicerades 2021-02-15.
Redogörelsen uppdaterades senast den 2022-02-15.

DIGG – Myndigheten för digital förvaltnings webbplats

Aktuellt om stugor, leder & broar

  • Statliga fjällederna säkrade

    Länsstyrelsens naturbevakare har nu kontrollerat de statliga fjällederna inför sportlovsveckorna.

  • Ny bro på plats efter leden från Syterbäcken/Klippen till Kungsleden

    Den förra bron åkte med i en störtflod förra hösten när bäcken gröptes ur. Nu har Länsstyrelsen byggt en ny, ännu rejälare balkbro på platsen.

  • Nya broar vid Tärnasjön – Kungsledens dragning justerad

    Länsstyrelsen har under några år arbetat med att byta ut och justera placeringen på broarna vid Tärnasjön efter Kungsleden.

Hitta i Naturkartan

Naturkartan är en digital friluftsguide där du hittar naturreservat, leder, stugor och rastplatser. Ladda ner appen utan kostnad eller besök Naturkartans hemsida.