Ren

Fjällvärlden skulle aldrig ha sett ut som det gör utan de betande renhjordarna. Vindelfjällen är ett kulturlandskap och Sveriges rentätaste område.

Renen är mycket väl anpassad till ett liv i snö och kyla. Värme har den svårare att uthärda. Varma sommardagar ser man ofta hur renarna söker sig ut på snöfläckar högt upp på fjällsidorna. Där slipper de både hetta och mygg.

Klövarna är stora i förhållande till renens vikt, det gör det lättare för den att röra sig på snö. Vinterpälsen är tjock och tät. Dessutom är varje hårstrå ihåligt, vilket förbättrar isoleringsförmågan ytterligare.

Renen är det enda hjortdjur där båda könen har horn. Rentjuren fäller sina horn varje höst, medan vajan behåller hornen över vintern. Tack vare det kan vajorna försvara de bästa betesplatserna under vintern, trots att de är mycket mindre än tjurarna. Vinterbetet är en knapp resurs för renen, och den som kan äta sig mätt under vintern har större möjlighet att föda en frisk och stark kalv när våren kommer.

Betande renar
Beatrice Norrman