Fjällräv

Fjällräven är det enda av våra större däggdjur som lever hela sitt liv på kalfjället. Också i den kallaste midvintern håller den sig kvar ovanför trädgränsen. Fjällrävens vinterpäls är den varmaste i hela djurvärlden. Fjällräven klarar 70 minusgrader!

Fjällräven fridlystes i Sverige redan 1928. Då hade arten jagats och nästan utrotats för den värdefulla pälsens skull. Fjällräven har inte ökat i antal efter att den fridlystes. Ett problem är att stammen är svag och uppsplittrad. Förändringar i smågnagarnas livscykler och rödrävens spridning fjällområdet är enligt forskningen de två viktigaste orsakerna. 2019 föddes 27 fjällrävskullar i Västerbottens län. En bidragande faktor till att det fötts så många kullar är forskningsprojekt och stödåtgärder som genomförts sen slutet på 1990-talet. Den viktigaste insatsen är stödutfodring kring lyorna. Totalt finns 27 foderautomater i Västerbottensfjällen som Länsstyrelsens naturbevakare förser med hundfoder.

Fjällräv i gräs
Tor Larsson