Hitta hit

Tjulträskvägen 1
924 95 Ammarnäs

Skoterkörning i Vindelfjällen

Inom Vindelfjällens naturreservat är det, med några få undantag, endast tillåtet att framföra snöskoter på skoterled. Som skoterförare är du ansvarig för att ta reda på var du får köra och vilka regler som gäller.

En statlig skoterled är 100 meter bred (50 meter på vardera sidan om skoterledskrysset). När en skoterled passerar en sjö där fisket är upplåtet är det dock tillåtet att köra på hela sjöisen.

Visa hänsyn

Kom ihåg att skoterleder nyttjas av andra än skoteråkare, till exempel skidåkare och hundspann. Som skoteråkare måste du iaktta försiktighet och visa hänsyn mot andra som färdas på leden.

Varför är inte skoterkörning tillåten överallt?

För att skydda vilda djur, renar och känslig natur finns regleringsområden där du bara får köra på allmänna snöskoterleder. Ett sådant område finns i Vindelfjällen. I Länsstyrelsens film får du veta mer om vad som gäller för regleringsområden.

Skoterkörning på Länsstyrelsen Västerbottens hemsida

Tips från Fjällsäkerhetsrådet

Innan du beger dig ut i naturreservatet är det bra att checka av Fjällsäkerhetsrådets tips för en trygg vandring i fjällen.

Fjällsäkerhetsrådets hemsida

E-post

Telefon

Telefonnummer