Järv

Järven är vårt största mårddjur. En stor hane kan väga 30 kg. Honan är betydligt mindre. I Sverige finns järven uteslutande i renskötselområdet, och renen är dess viktigaste bytesdjur.

En fjärdedel av Sveriges järvar finns i Västerbottens län. I järvinventeringen 2020 identifierades 98 olika järvar och 21 järvföryngringar i Västerbotten.

Järvspår i snön
Järvspår. Beatrice Norrman