Fåglar

Fågellivet är mycket rikt i Vindelfjällen. Mer än 120 fågelarter häckar i Vindelfjällen.

Vadare som dubbelbeckasin, myrsnäppa och småspov trivs i våtmarkerna. Lavskrika, lappmes och tjäder kan du hitta i barrskogarna. Fjällripa, dalripa och jaktfalk trivs i björkskogen och på kalfjället. Deltaområdet i Ammarnäs är en klassisk lokal för rastande vårfåglar. Mársevággie och Tärnasjön är välkända häckningsplatser.

Sångare på gren
Beatrice Norrman