Vad är ett naturreservat?

Den värdefulla naturen i ett naturreservat skyddas med regler om vad du får och inte får göra. Reglerna är olika för varje naturreservat men det kan handla om att du inte får avverka, jaga, fiska, tälta eller t.ex. ha din hund lös. Vad som gäller varierar mellan olika reservat, bland annat beror det på områdets karaktär och vilka natur- och friluftsvärden som ska skyddas.

Får jag ha hund i naturreservatet?

Ja, men det gäller att du ständigt har uppsyn över din hund. Håll hunden kopplad så att den inte stör renar eller vilda djur.