Vilka stugor har stugvärdar & när?

STF (Svenska Turistföreningen) bemannar följande stugor:

Läs mer på STF:s hemsida om när bemanning är på plats.
STF:s hemsida

STF:stugor med butik

  • Aigertstugan
  • Tärnasjöstugan
  • Viterskalsstugan

Kan jag övernatta i rastskydden?

Nej, rastskydden är till för att rasta och bara för övernattning i nödfall. Veden är bara till för nödlägen. Rapportera till naturum Vindelfjällen om veden är slut. I rastskydden finns Vindelfjällen fjällsäkerhetskommittés nödlåda. Den får endast användas i nödsituationer. Rapportera omgående om den använts.

Finns det mobiltäckning?

Det är svårt veta och säga var man har täckning med olika operatörer. Utgå från ingen eller dålig täckning ute i naturreservatet.

Hur bokar jag båttaxi över Tjulträsket?

Du kontaktar Ammarnäs båttaxi.

Telefon: +46(0)952-603 01 eller +46 (0)70-682 09 71

Tänk också på att att du ska ta dig från Ammarnäs till sjön Tjulträsket (8 km). Fråga om Ammarnäs båttaxi har något tips för dagen.

Behöver jag karta när jag ska vandra Kungsleden?

Ja, karta rekommenderas alltid. Var noga med att ha den senaste versionen. Följ med på kartan så blir du inte osäker när stigen delar sig och du undviker långa onödiga omvägar. Karta är också bra om du vill göra avstickare från leden. Då rekommenderas även GPS/kompass. Fjällkartan finns även att ladda ner till mobilen men förlita dig inte på mobil täckning i naturreservatet.

Vad är ett naturreservat?

Den värdefulla naturen i ett naturreservat skyddas med regler om vad du får och inte får göra. Reglerna är olika för varje naturreservat men det kan handla om att du inte får avverka, jaga, fiska, tälta eller t.ex. ha din hund lös. Vad som gäller varierar mellan olika reservat, bland annat beror det på områdets karaktär och vilka natur- och friluftsvärden som ska skyddas.

Får jag ha hund i naturreservatet?

Ja, men det gäller att du ständigt har uppsyn över din hund. Håll hunden kopplad så att den inte stör renar eller vilda djur.