När är det bäst tid att vandra i fjällen?

Bästa tiden för vandring är nog personligt vad man föredrar. Efter midsommar i juni har stugor och fjällstationer i väglöst land öppnat, de håller öppet till ungefär mitten av september. Försommaren har fina ljusa nätter och det börjar blomma på fjället men med värmen kläcks även myggen. I slutet av juli och början av september är det flest vandrare. I början av september slår första frosten till och fjället färgas i gult och rött, på högre höjd kommer även den första snön.

Oavsett vilken tid man väljer att vandra så är det viktigt att ta reda på om snön verkligen smällt undan och vårfloden sjunkit. Det skiftar från år till år, vissa år kan snön ligga kvar ända fram i juli längs vandringslederna. Vissa år kommer snöfallet tidigt i september och man får vara beredd på kalla nätter.

 

Hur kan jag förbereda mig inför en fjälltur?

Fjällsäkerhet

På Fjällsäkerhetsrådets hemsida kan du läsa mer om hur du kan förbereda dig inför din fjälltur. Med rätt kunskap om hur du och din utrustning fungerar gör fjällupplevelsen säkrare. Om olyckan är framme så är det bra att veta när du bör ringa efter fjällräddning och hur du gör.

Nedan finner ni Fällsäkerhetsrådets tips för en säkrare vistelse i fjällen.

Kompass på karta.

Att använda karta och kompass är fortfarande det säkraste sättet att hitta rätt i fjällen.

Fjällsäkerhetsrådet

Hur ser ledmarkeringar ut?

Hur ser ledmarkeringar ut längs de statliga lederna i Vindelfjällen?

Sommarleder för vandring är markerad med orange färg på träd eller stenrösen. Vinterleder för skidåkning är markerad med röda träkryss. Tänk på att röda kryss markerar vinterleder som inte alltid är lämpliga att följa på sommaren. Orange färgmarkering finns direkt på kryssmarkeringens stolpar när sommarled och vinterled följer samma sträckning.

Efter leden finns också blå vägvisningsskyltar. Tänk på att kartor som visar leder är en färskvara, leder kan rivas eller nya kan komma till.

Nedan ser du några exempel hur det kan se ut.

Här ser vi en vinterled på fjället med röda ledkryss.

Vid dubbla kryss på en och samma stolpe betyder det att leden ändrar riktning alternativt delar på sig.

Man på skoterled vid skoter håller i plogkäpp.

Vid rikliga snömängder så kompletteras ledkryssen med reflexkäppar.

Passager över is längs vinterled markeras med reflexkäpp när den bedöms säker att färdas på. Tänk på att isförhållanden är föränderliga och man färdas på egen risk, håll dig uppdaterad om isläget.

Två vandrare vandrar mot en målad sten. I bakgrunden snötäckta fjäll.

En sommarled med orange färgmarkeringar på tex rösen eller träd.

rött ledkryss med orangemarkering på stolpen

När vinter och sommarled följer samma ledsträckning kan det se ut så här.

Var får man tälta?

Så länge du följer naturreservatets föreskrifter så får du tälta överallt.

Föreskrifterna i Vindelfjällens naturreservat hittar du här

Tack vare allemansrätten kan vi röra oss fritt i den svenska naturen. Allemansrätten fungerar om alla tar ansvar för att bedöma vad som är lämpligt just här och nu, genom att läsa landskapet och bedöma situationen. 

Du kan läsa mer om allemansrätten här

Vilka stugor har stugvärdar & när?

STF (Svenska Turistföreningen) bemannar följande stugor:

Läs mer på STF:s hemsida om när bemanning är på plats.
STF:s hemsida

STF:stugor med butik

  • Aigertstugan
  • Tärnasjöstugan
  • Viterskalsstugan

Kan jag övernatta i rastskydden?

Nej, rastskydden är till för att rasta och bara för övernattning i nödfall. Veden är bara till för nödlägen. Rapportera till naturum Vindelfjällen om veden är slut. I rastskydden finns Vindelfjällen fjällsäkerhetskommittés nödlåda. Den får endast användas i nödsituationer. Rapportera omgående om den använts.

Finns det mobiltäckning?

Det är svårt veta och säga var man har täckning med olika operatörer. Utgå från ingen eller dålig täckning ute i naturreservatet.

Hur bokar jag båttaxi över Tjulträsket?

Du kontaktar Ammarnäs båttaxi.

Telefon: +46(0)952-603 01 eller +46 (0)70-682 09 71

Tänk också på att att du ska ta dig från Ammarnäs till sjön Tjulträsket (8 km). Fråga om Ammarnäs båttaxi har något tips för dagen.

Behöver jag karta när jag ska vandra Kungsleden?

Ja, karta rekommenderas alltid. Var noga med att ha den senaste versionen. Följ med på kartan så blir du inte osäker när stigen delar sig och du undviker långa onödiga omvägar. Karta är också bra om du vill göra avstickare från leden. Då rekommenderas även GPS/kompass. Fjällkartan finns även att ladda ner till mobilen men förlita dig inte på mobil täckning i naturreservatet.