Vindelfjällens naturreservat

Vindelfjällens naturreservat sträcker sig från de fjällnära granurskogarna över stora myrlandskap till fjällhedar, kalfjäll och glaciärer. Högsta toppen i Vindelfjällen är Norra Sytertoppen på 1768 meter över havet.

Sveriges största naturreservat

Vindelfjällens naturreservat är Sveriges största naturreservat och ett av de största skyddade områdena i hela Europa. Totalt är Vindelfjällen 565 000 hektar stort, lite större än hela Hallands län. Människan har under 8 000 år lämnat avtryck i Vindelfjällen och här är vildmarken också kulturbygd.

Höga toppar, djupa dalar & vilda vatten

Vindelälvens mäktiga dalgång, Ammarnäs, Ammarfjället, Tärnasjöns breda dalgång och Norra Storfjället är reservatets centrala delar. I reservatet ingår också Björkfjället och Giertsbäcksdalen, Juktådalen, Väretje och Kirjesålandet. Artfjället är en friliggande del av reservatet väster om Överuman mot gränsen till Norge. Höjdförhållandena varierar starkt från dalgångarna, 500-600 meter över havet, till högfjällen, 1500-1700 meter över havet. Norra Sytertoppen 1768 meter över havet är det allra högsta fjället. Den lägsta delen av reservatet vid Jilliesnållie på stranden av Storvindeln ligger 342 meter över havet. Ett nät av björkskogsklädda dalar löper genom Vindelfjällen. I öster ingår vidsträckta fjällbarrskogar. I reservatet finns gott om sjöar och vattendrag som är opåverkade av vattenregleringar.

Föreskrifter gällande allmänheten.

Det är förbjudet:

  • Att skada fast naturföremål eller ytbildning.
  • Att störa djurlivet.
  • Att framföra motordrivna fordon eller övriga transportmedel annat än på härför avsedda vägar, spår, leder eller inom särskilt angivna områden med undantag för transporter för rennäringen och för utnyttjande av rättigheter som upplåtits i särskild ordning.
  • Att störa rennäringen.
  • Att beträda fågelskyddsområdet Marsivagge 15 maj – 1 augusti.

I del av Vindelfjällen beslutat 1988/1991/1993 (Kirjesålandet, Matsorliden och Giertsbäcksdalen, Mattanberget (1991) samt Blekfjäll 1:5 och del av fastigheten Blekfjäll 2:1 (1993)) är det förutom ovanstående förbjudet att:

  • Klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknande.
  • Framföra motordrivet fordon på barmark i terrängen.

I del av Vindelfjällen beslutat 2017 (Akkan, Arvliden, Guorbåive, Matsorliden och Raningsberget) är det förutom ovanstående förbjudet att:

  • Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga skogsbilvägar, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller is.

Hitta i Naturkartan

Naturkartan är en digital friluftsguide där du hittar naturreservat, leder, stugor och rastplatser. Ladda ner appen utan kostnad eller besök Naturkartans hemsida.

Kungsleden

Vindelfjällens mest kända led börjar i Hemavan för att passera Ammarnäs och sedan vidare mot Abisko. 78 km vandring läser du mer om här.