Fjällbotaniska trädgården

Vid naturum Vindelfjällen i Hemavan ligger Fjällbotaniska trädgården med hundratals växter. Trädgården är en av Sveriges högst belägna botaniska trädgårdar och en av världens nordligaste. Trädgården är tillgänglighetsanpassad och 400 meter grusad gång tar dig runt i trädgården.

De stora klimatskillnaderna mellan trädgårdens öst- och västsida gör det möjligt att odla såväl värmekrävande sydbergsväxter som högalpina arter.

Fjällbotaniska trädgården är alltid öppen med fri entré men du kan också följa med på en guidad tur. Guidade turer i trädgården hålls två gånger per dag under sommaren, när trädgården blommar. Grupper kan boka in en visning även under andra tider. Kostnad för guidade turer 60 kr/person. En gång i veckan ges en guidad tur för barn med insektstema. Den guidade turen är gratis.

Naturstigar, kulturmiljöer och fikaplatser

I trädgården finns också naturstigar, en slåttermyr med en lada från 1870-talet och fina fikaplatser. De senaste åren har trädgården renoverats och utökats. Under 2024 erbjuds mycket nytt i trädgården. En nyhet är ”Humlans stig” där barnen kan ta sig runt i humlans värld. Alla odlingsytor har renoverats. Varför inte göra ett besök på den nyanlagda ängsterrasen och avnjuta din fika med utsikt över Hemavan och deltalandet? En fin fikaplats finns också på en höjd vid trädgården med torvkåtor du kan kika in i och milsvid utsikt över omkringliggande fjäll.

Kungsleden öster om naturum tar dig till Fjällbotaniska på några minuter. När naturum är öppet kan du ta hissen upp till trädgården.

Om du vill stödja arbetet med trädgården kan du bli medlem i fjällbotaniska trädgårdens vänner. Mer info finns på föreningens facebooksida.

Brudkulla.