Kontakta Länsstyrelsen Västerbotten

Telefon: +46 (0)10-225 40 00

E-post: vasterbotten@lansstyrelsen.se

Brev kan skickas till:

Länsstyrelsen Västerbotten
901 86  UMEÅ

Besöksadress:

Länsstyrelsen Västerbotten
Storgatan 71B
901 86 Umeå