Magasjöstugan

Magasjöstugan är del av ett gammalt hemman och ligger på en vacker slåtterängsmark.

Magasjöstugan på Naturkartan

Giertsbäckskojan

Nära Övre Giertsbäcken och Gukkesbakte i fjällnära granskog ligger en timrad koja öppen för allmänheten. Inga stigar eller leder finns så du måste orientera dig till kojan.

Giertsbäckskojan på Naturkartan

Råvojaurekojan

Inte långt från sjön Råvojaure i fjällnära granskog ligger en timrad koja öppen för allmänheten. Inga stigar eller leder finns så du måste orientera dig till kojan.

Råvojaurekojan på Naturkartan

Björnkojan


Inte långt från Kåtaträsket i fjällnära tallskog ligger en timrad koja öppen för allmänheten. Stig finns till Kåtaträsket. Därifrån får du följa sjöstranden, över bron vid bäckutloppet och sedan snett genom skogen. Kojan ligger vackert vid en liten tjärn.

Björnkojan på Naturkartan

Vapskojan


Inte långt från Vapsliden i fjällnära granskog ligger en timrad koja öppen för allmänheten. Inga stigar eller leder finns så du måste orientera dig till kojan. 

Vapskojan på Naturkartan

Stor-Aisekojan


I fjällnära granskog ligger en timrad koja öppen för allmänheten.

Stor-Aisekojan på Naturkartan

Märsabäckskojan

Ligger stiglöst i djup granskog vid en liten tjärn som rinner ut i Märsabäcken. 

Märsabäckskojan på Naturkartan