NATUR > Natur

Vindelfjällens natur

I Vindelfjällen kan du bevittna när en jaktfalk störtar mot en intet anande dalripa eller med blicken följa järvens spår över fjällsluttningen. I landsskapstäckande fjällbjörkskogar och fjällnära barrurskogar kan du hitta fåglar som kungsörn, småspov, blåhake, lappmes och tjäder.

 

Lär dig mer om fjällskogarnas betydelse som födoresurs och undersök dess spännande ekologi. I Vindelfjällen kan du uppleva stort och smått i naturen: den lilla, lilla droppen av smältvatten från en glaciär som stänker ned kronbladet hos en isranunkel bildar så småningom en skummande nationalälv: Vindelälven.

 

Undersök renens landskap där geologi och klimat ger förutsättningar till en mycket rik flora. I Vindelfjällen kan du hitta ovanliga arter som brudkulla, lapsk alpros, fjällbrud, brandspira och blockhavsdraba.

 

Kom och se Vindelfjällens mångfald av fjällandskap, ekosystem och arter!

Fotograf: AnnaKarin Drugge

 

Fotograf: Jörgen Wiklund