Vandra i Vindelfjällen

Vandra en dag eller flera veckor i sommarens ljus eller i höstens färger. Vandra längs lederna eller gör en avstickare. Följ dalgångarna eller bestig topparna. Sov i stugorna eller tälta. Upptäck Vindelfjällen i din egen takt.

Vilken led passar dig?

Två barn sitter på en sten och viftar bort myggor. Solen lyser in i kameran och bakom dem syns kalfjäll med snö på.

Vandra med barn

Naturum listar några lättillgängliga vandringar för barnfamiljer.

Tärnasjöbro. Bron speglas mot sjö och grön fjällbjörkskog.

Upptäck Kungsleden

Sveriges mest kända fjälled går rakt igenom Vindelfjällens naturreservat.

Norra Sytertoppen mot Ammarnäsfjällen sommardag. Stenskravel, grönt vatten och stor fjälldal.

Spektakulära toppar

Naturum listar några av Vindelfjällens magnifika toppar.

Upplev naturen genom vandring

Ett utmärkt sätt att uppleva Vindelfjällen är att vandra Kungsleden mellan Ammarnäs och Hemavan. Leden går genom Tärnasjöns breda dalgång och längs foten av Norra Storfjället. Från dalbottnarna på 600-metersnivån reser sig högfjällen med toppar på över 1700 meter.

Leder

Det finns cirka 50 statliga leder i Vindelfjällens naturreservat. De är samlade på vår kartsida. På kartsidan kan du även klicka runt i Naturkartan där fler leder finns.

Hitta leder i Vindelfjällen

Stugor, kojor och rastskydd

Längs Kungsleden finns fina stugor som ägs av Länsstyrelsen och drivs av Svenska turistföreningen. Tre rastskydd utmed Kungsleden förbättrar säkerheten för dig som besökare.

Länsstyrelsen Västerbotten har många stugor, kojor och rastskydd i övriga Vindelfjällen, till exempel utmed Vindelvaggileden.

Praktisk information om stugor

Tre samebyar är verksamma inom reservatet. Från norr har Gran, Ran och Ubmeje samebyar mot varandra gränsande stråk med betesmarker och kalvningsland. Läs mer om samebyarna via länkarna.

Gran sameby på Sametinget

Ran sameby på Sametinget

Ubmeje sameby på Sametinget

Om rennäring på samer.se

Om rennäring på sametinget.se

Föreskrifter gällande allmänheten.

Det är förbjudet:

  • Att skada fast naturföremål eller ytbildning.
  • Att störa djurlivet.
  • Att framföra motordrivna fordon eller övriga transportmedel annat än på härför avsedda vägar, spår, leder eller inom särskilt angivna områden med undantag för transporter för rennäringen och för utnyttjande av rättigheter som upplåtits i särskild ordning.
  • Att störa rennäringen.
  • Att beträda fågelskyddsområdet Marsivagge 15 maj – 1 augusti.

I del av Vindelfjällen beslutat 1988/1991/1993 (Kirjesålandet, Matsorliden och Giertsbäcksdalen, Mattanberget (1991) samt Blekfjäll 1:5 och del av fastigheten Blekfjäll 2:1 (1993)) är det förutom ovanstående förbjudet att:

  • Klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknande.
  • Framföra motordrivet fordon på barmark i terrängen.

I del av Vindelfjällen beslutat 2017 (Akkan, Arvliden, Guorbåive, Matsorliden och Raningsberget) är det förutom ovanstående förbjudet att:

  • Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga skogsbilvägar, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller is.

Previous

Next

Hitta i Naturkartan

Naturkartan är en digital friluftsguide där du hittar naturreservat, leder, stugor och rastplatser. Ladda ner appen utan kostnad eller besök Naturkartans hemsida.

Kungsleden

Vindelfjällens mest kända led börjar i Hemavan för att passera Ammarnäs och sedan vidare mot Sarek. 78 km vandring läser du mer om här.