Hemavan Norra storfjället Artfjället Brandsfjället Björkfjället Giertsbäcksdalen Ammarnäs Vindelälven Ammarfjället Tärnasjön Tjulträsket Kirjesålandet Juktådalen Väretsfjället Hemavan Norra storfjället Artfjället Brandsfjället Björkfjället Giertsbäcksdalen Ammarnäs Vindelälven Ammarfjället Tärnasjön Tjulträsket Kirjesålandet Juktådalen Väretsfjället

Tjulträsket

Tjulträsk ligger väster om Ammarnäs och tar vid där vägen slutar. Det är en stor, djup sjö och utsikten domineras av Stour Ajgarts mäktiga siluett. På stenåldern bodde det människor här, intill utloppet. Där finns rester av boplatser och minst tjugo fångstgropar. I sjöns västra del längst in i Lill-Tjulträsket finns ett deltalandskap med naturliga ängsmarker. I slutet av 1800-t bosatte sig flera familjer kring sjön och än idag finns bebyggelsen på många ställen bevarad i ursprungligt skick. Därför är delar av Tjulträsket utsett till en kulturmiljö av riksintresse. Den mest sevärda av fjällägenheterna runt Tjulträsken är nog Matsokudden. De öppna slåtterängarna, den grånade stugan och ladorna ligger makalöst vackert.

 

Naturtyp: Insjö, ängsbjörkskog, mossrik hedbjörkskog, vide

 

   

Stour Ajgart
Så heter den mäktiga topp på 1101 m.ö.h. som präglar utsikten över Stor-Tjulträsket. En topptur till Stuor Ájgart är krävande men belönas med en hissnande utsikt över Vindelfjällen. På östra sidan växer hedar av fjällsippa tackvare kalkförande glimmerskiffer. Om man går upp från Dårraudden ska man över kammen som är grusig och mager. Stuor Àjgarts brant är uppbyggd av amfibolit och branten utgör en skollgräns mellan den mellersta fjällberggrunden (Stalonkomplexet) och den övre (Seveskollan).

 

Naturtyp: Frisk rished, torr rished, lågörtäng

 

   

Aigertstugan
Stugan ligger 8km från Ammarnäs längs Kungsleden mot Hemavan. Den har 30 bäddar i två stugor och bemannas vinter- och sommartid av STF stugvärd. Vid stugan finns Vindelfjällens modernaste bastu och flera små tjärnar för svalkande dopp eller fiske. Vill man bestiga Äivesåive eller göra en dagstur till Stuor Ájgart, är stugan ett lämpligt basläger. Stugorna ägs av Länsstyrelsen/naturresurs i Västerbottens län men hyrs ut till STF.

 
Naturtyp: Torr rished

 

   

Rödingvik
Lillstugan i Rödingvik byggdes av Nils Sjulsson år 1899 av de material som naturen hade att erbjuda. Den är timrad i fjällbjörk med tak av torv, grunden och skorstenen är av skiffer. Stugan står öppen som rastskydd för vandrare. En vacker plats omgiven av slåtterängar som vittnar om livsvillkoren för 100 år sedan. I juni blommar smörbollarna i överflöd.

 

Naturtyp: Slåtteräng, mossrik hedbjörkskog

 

   

Matsokudden
Stället är en före detta fjällägenhet som anlades 1909 och var bebodd fram till 1958. När gården var i bruk fanns här 4-5 kor, 6-7 getter och en häst. Byggnaderna har renoverats och marken sköts årligen med lie och minislåtterbalk. Följande hävdgynnade växter finns på området: brudborste, fjällskära, fjälltimotej, ormrot, prästkrage, slåtterblomma, smörboll, stagg, ängsfryle, vårbrodd, norsknoppa, ängsskallra och gullris.

 

   

Salvijukke
Bäcken börjar uppe på Ammarfjäll massivet och rinner ner i dalgången väster om Suvlåjvvie. Salvijukke har flera fina vattenfall. Strax innan den mynnar ut i Lill-Tjulträsket möter den Servvejuhka och tar tillsammans med den några meandrande krökar ut i deltat. Deltat är ett intressant område för den fågelintresserade och precis som i Ammarnäs har slåttermarkerna en gång i tiden varit en tillgång för de som bosatte sig runt sjön.

 

Naturtyp: Ängsbjörkskog, mossrik hedbjörkskog, vattenfall

 

   

Servestugan
Till Serve kommer man vandrande antingen från Ammarnäs, Tärnasjön eller via Aigertstugan. Tar man båt över Tjulträsken är det bara 4 km att gå till stugan. Servestugan har 30 bäddar i två stugor, den bemannas av stugvärd under vinter- och sommarsäsongen och beskrivs av STF som ett paradis för naturälskare. Blomsterfjället Geunjavardo är säkert en av orsakerna, längs bäcken som slingrar sig runt Servestugan växer fjälltätört som är en kalkkrävande art. Mellan Servvetjåhkka och Geunjavardo ovanför Servestugan finns ett gammalt renvallsområde med mjölkgropar. Här står också en hög smal sten upprest. Servestugan ägs av Länsstyrelsen/naturresurs i Västerbottens län men hyrs ut till STF.

 
Naturtyp: Mossrik hedbjörkskog

 

   

Servvejuhka
Där Kungsleden korsar Servvejuhka går bron över ett dånande vattenfall.  Det är mäktigt att se fallet nedifrån, följ bäcken nedströms längs den södra sidan. Längs Servvejuhkas dalgång finns tre fångstgropsystem med samanlagt 45 fångstgropar. Enligt fornminnesinventeringen är det sällsynt i den här typen av fjällmiljö. De är dock inte utmärkta varken på fjällkartan eller i terrängen.

 

Naturtyp: Vattenfall, mossrik hedbjörkskog

 

Vuometjåkke från Tjulträsket. Foto: Per Erik Persson