Hemavan Norra storfjället Artfjället Brandsfjället Björkfjället Giertsbäcksdalen Ammarnäs Vindelälven Ammarfjället Tärnasjön Tjulträsket Kirjesålandet Juktådalen Väretsfjället Hemavan Norra storfjället Artfjället Brandsfjället Björkfjället Giertsbäcksdalen Ammarnäs Vindelälven Ammarfjället Tärnasjön Tjulträsket Kirjesålandet Juktådalen Väretsfjället

Tärnasjön

Området utgörs av en markerad nord-sydlig dalgång, vars mellersta del intas av den 17 km långa Tärnasjön. Tärnasjön är vid sidan om Umeälvens delta det enda området i länet som är upptaget på våtmarkskonventionens lista över internationellt  värdefulla våtmarker. En lång rad våtmarksberoende fåglar häckar i eller omkring sjön. I södra delen finns Tärnasjöns arkepilag och Tärnaåns utlopp vid Forsavan. Mot sydost det spännande Ånkardalen med rogenmoräner och i norr finns Laiva med landets sydligaste palsar.

 

   

Skidbäcksbaracken
En övernattningsstuga öppen för allmänheten. Den har två rum varav ett är Ranbyns, det andra rummet har 4 bäddar. Stugan saknar nödtelefon.
Längs Skidbäcken finnas det s.k. stalotomter men de finns inte utmärkta på fjällkartan. Från stugan kan man följa Måskuosjuhka uppström och nå Ammarfjällets högsta topp Rierruogájsie.

 

Naturtyp:  Mossrik hedbjörkskog, blandad mosse

 

 

 

Åikije
Mellan Lill-Tjulträsk och Åikije går en rösad sommarled. Mellan toppen Várduotjåhkka och sjön Trapok är rösena svåra att hitta och det är lätt att hamna fel om man inte är uppmärksam. Åikije är en äldre samisk visteplats. Vid Åikije står en restaurerad kåta öppen för övernattning.

 

Naturtyp: Frisk rished, lågörtäng

 

   

Tjieluotjårrou
Vid Tjelon ligger ett gammalt sameviste längs Ranbyns flyttväg.

 

Naturtyp: Frisk rished, mossrik hedbjörkskog

 

   

Tärnasjöstugorna
Här erbjuds 26 bäddar i två stugor och bemanning av STF stugvärd vinter- och sommartid. Tärnasjöstugan har en bastu invid Tärnasjöns fina strand. Stugan är en bra utgångspunkt för fiske, många av sjöarna i stugans närhet är upplåtna och fiskekort säljs gm stugvärden. Tärnasjöstugorna ägs av Länsstyrelsen i Västerbotten län. Tärnasjöområdet är ett av våra svenska Ramsar-områden d.v.s. en våtmark som är internationellt värdefull. Vattenvegetationen i Tärnasjöns södra del är mycket artrik med både märkliga och sällsynta arter som strandmaskros och styvnate. Sjön har ett rikt fågelliv, vatten, myr och videland lockar till sig gäss, andfågel och vadare.  I Tärnasjöns norra delar, i Lájvávággie finns ett palsområde.

 

Naturtyp: Ängsbjörkskog, torrt kärr, mossrik hedbjörkskog

 

   

Glimmerstugan
Stugan är en övernattningsstuga med 4 bäddar som alltid står öppen. Den heter Glimmerstugan eftersom man kring tiden för 2:a världskriget bröt glimmer här. Glimmer användes bla som fönster i kaminer. Stugan ägs och förvaltas av Länsstyrelsen/markförvaltning i Västerbotten län.

 

Naturtyp: Torr rished

 

   

Forsavan  
Vid Forsavan ligger en övernattningsstuga med 4 bäddar, öppen för allmänheten. Vid Forsavan nederst i Tärnasjön ligger Rasteklippan och Kungaudden på båda platserna har gjorts intressanta fornminnesfynd från stenåldern. På Rasteklippan hittades resterna av ett hyddgolv, stenredskap och en härd. Människorna som rastat här för 8500 år sedan kom från det som idag är Norska kusten och har troligen varit jägare på jakt efter ren.
I Forsavan och i Guhttajávrrie växer långnate och styvnate båda sällsynta vattenväxter, styvnaten en av Sveriges mest sällsynta.
Forsavans öppna stuga ägs av Länsstyrelsen/markförvaltning i Västerbotten län. Kungastugan ägs av Kungliga hovförvaltningen.

 

Naturtyp: Mossrik hedbjörkskog

 

   

Dearnajeanuo (Tärnaån)
Egentliga Tärnaån rinner från Tärnasjön till Solberg där den sammanflödar med Umeälven. Tärnaån eller Dearnajeanuo som det heter på Umesamiska, rinner stilla till Forsavan där ån sätter fart i fors- och kanjonsystem mot Oltokholmen och Solberg. En vacker stig kantar ån utmed östra sidan. Uppströms Tärnasjö rinner Ältsån upp i Övre Ältsvattnet och vidare i Gåhpsjuhkatje, marmorkanjon.

 

Naturtyp: Mossrik hedbjörkskog, ängsbjörkskog

 

   

Tärnasjöbroarna
Sju träbroar bär vandrare över södra delen av Tärnasjön. Broarna byggdes år 2000-2002 av Kurt Åkesson (Sorsele), Tord Gustavsson (Kraddsele) och Mats Holmgren (Sorsele). Broarna bekostades av naturreservatets anslag för statliga leder och skötsel av naturreservatet och är en del av Kungsleden. Från broarna kan du se en övärld med hundratals öar som formades under någon av istiderna. Öarna är moränryggar som bildats vinkelrätt mot inlandsisens rörelseriktning så kallad rogenmorän.

 

Naturtyp: Insjö, mossrik hedbjörkskog

 

   

Biellojaure
Fjällägenheten Biellojaure ligger vid sjön Biellojaures nordöstra strand. Det är 7 km till bilväg och 23 km till Tärnaby som är närmaste tätort. Fjällägenheten har haft fast bosättning sedan 1870-talet. Tidigare fanns både kor, häst, getter och får. Skogsbetet i fjällbjörkskogen nyttjades naturligtvis. Slåttermarkerna på inägan nyttjades till slutet av 1980-talet. I en mindre stuga på gården kan man hyra rum för övernattning.

 

Naturtyp: Öppen äng, ängsbjörkskog

 

Foto: Mats Nilson