Hemavan Norra storfjället Artfjället Brandsfjället Björkfjället Giertsbäcksdalen Ammarnäs Vindelälven Ammarfjället Tärnasjön Tjulträsket Kirjesålandet Juktådalen Väretsfjället Hemavan Norra storfjället Artfjället Brandsfjället Björkfjället Giertsbäcksdalen Ammarnäs Vindelälven Ammarfjället Tärnasjön Tjulträsket Kirjesålandet Juktådalen Väretsfjället

Norra Storfjället

Norra Storfjället är en alpin del av Vindelfjällen, med toppar över 1600 m och glaciärer. Högsta toppen är norra Sytertoppen 1768 möh. Berggrunden utgörs av glimmer och amfibolit. Det finns även ett stort område med gabbro (ett ovanligt mineral i västerbottens berg) mellan Gabbi och Tjutetjakke. I Norra Storfjället finns många spår av glacial aktivitet, som u-dalar , ändmoräner, glaciärer med glaciärnischer, material från isälvar. Större delen av fjället ligger över trädlinjen. Det finns få sjöar inom området. Kungsleden passerar genom Syterskalet. I Viterskalsstugan och Syterstugan finns möjlighet att övernatta. I vindskyddet mellan stugorna mitt i Syterskalet kan du ta en vilopaus.

 

   

Syterskalet Syterskalet är en trågdal mellan stugorna Viter och Syter. Den majestätiska dalen är en av de mest spektakulära platserna i Vindelfjällen. Vädret kan dock ofta vara dåligt här och risken för laviner är stor på den södra kanten av dalen, varför vinterleden följer den norra. Vindskyddet är öppet, men inte för planerad övernattning. Vindskyddet ägs och sköts av Länsstyrelsen i Västerbottens län.

Habitat: Fjällhed

 

   

Norra Syterglaciären, Sytertoppen Till glaciären tar man sig lättast från Viterskalet.  På toppen av Viterskalet ligger den största glaciären i Vindelfjällen,  Norra Syter Glaciären. Den ligger i en nisch mellan Norra Sytertoppen och Måskostjåkke. En gång i tiden fanns här fler glaciärer och nischerna finns ännu kvar.  Norra Syterglaciären täcker 0.8 km2. På östra sidan av glaciärfronten finns en mini moränrygg. Från glaciären kan Norra Sytertoppen, Videlfjällens högsta punkt nås. Här finns ett vindskydd att använda vid dåligt väder. Det finns dock ej någon eldningsmöjlighet.

Habitat : glaciär, stenar och block

 

   

Östra Syterglaciären Nås lättast från Syterstugen. Efter en 5 km ganska lätt tur nås glaciären. Glaciären rinner ut i en hästskoformad sjö. Moränerna som dämmer sjön lades av när glaciären var som störst, i början av 1800-talet. När axel Gavelin fotograferade den 1896, nådde den över dagens sjö och den yttersta ändmoränen.

Habitat: glaciär

 

   

Måskonåiveglaciären  Måskonåive Glaciären ligger 4 km norr om Norra Sytertoppen. Den täcker 0.7 km2 och rinner ut genom en 15 meter djup spricka ner i en grön sjö. Glaciären dräneras sedan i en bäck, Måskovajja, som störtar ner från glaciärnischen. Från Måskonåiveglaciären lossnar ofta stora isblock, vilket kan höras över hela dalen.

Habitat: glaciär

 

   

Syterstugan

   

Viterskalsstugan

 

   

Tärnaglaciären är kanske den vackraste glaciären i reservatet.  Glaciären ligger på östsluttningen av Murtsertjåkke, vid 1644 möh. Tärnaglaciären har smält mycket de senaste 100 åren. Sedan Axel Gavelin studerade den i början av 1900 talet, har den krympt med ungefär 500 m.

Habitat : glaciär

Måskonåiveglaciären. Foto:Andreas Karlsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syterskalet. Foto: Andreas Karlsson