Hemavan Norra storfjället Artfjället Brandsfjället Björkfjället Giertsbäcksdalen Ammarnäs Vindelälven Ammarfjället Tärnasjön Tjulträsket Kirjesålandet Juktådalen Väretsfjället Hemavan Norra storfjället Artfjället Brandsfjället Björkfjället Giertsbäcksdalen Ammarnäs Vindelälven Ammarfjället Tärnasjön Tjulträsket Kirjesålandet Juktådalen Väretsfjället

Juktådalen

Är förmodligen en av de mest exklusiva fjälldalarna i fråga om höga naturvärden. Överst Juktan är stor och oreglerad. Skogarna i dalgången ligger på förhållandevis låg nivå och produktiva skogar påträffas i lidlägen. Nära Juktån är skogen brandpåverkad och talldominerad. Nära Juktån är skogen påverkad av dimensionsavverkningar. Vandrar man runt i dessa skogar nära ån hittar man också spår efter barktäkter och andra bleckor i träden

Juktådalen är den enda större fjälldalen i Västerbottens län utan egentlig bebyggelse. Enstaka fjällägenheter och privata hus finns dock i väglöst land.

Människors kolonisation, liv och leverne finns dokumenterat i Göte Haglunds bok ”Den väglösa dalen” från 1976.

 

   

Juktån
Juktån består till stor del av strömmar och forsar avbrutna av en del sel. Det största är Dikselet och Viddarselet, som bildar mindre delta. Utmed stränderna finns en blandning av fjällväxter och låglandsväxter. Kanelrosen växer i strandsnåren utmed forsarna. Juktån är vida känd för bra strömfiske efter öring och harr.

 

Naturtyp: Granskog av blåbärsristyp.

 

   

Viktoriakyrkan
Nära Överst Juktans utlopp ligger Viktoriakyrkan. Jukt Erik, Ante i Falträsk, Johan Persson i Ammarnäs samt prosten Göte Haglund kom med idén om kyrkan, mitt mellan Ammarnäs och Tärnaby. Svenska Dagbladet startade en insamling. Prosten Haglund blev kallad till Stockholms slott, till Axel Munthe, livmedikus åt drottning Viktoria. Han donerade 12 000 kr med förbehållet att kyrkan skulle uppkallas efter drottningen. Virket höggs och sågades på platsen. Det togs under Korpberget där granskogen är särskilt ståtlig. Totalt gick kyrkobygget på 36 000 kr. Kyrkan togs i bruk 1938.

 

Naturtyp: Granskog av blåbärsristyp.

 

   

Aivak
Vandrar du från Ammarnäs är sträckan 18 km till Aivak. Turen går först upp på kalfjället förbi Ribovard och över Guvertfjället. Vid Aivaksjöarna är fågellivet rikt. Skogarna kring Aivak är mycket frodiga med högörter
En mindre övernattningsstuga finns i Aivak men standarden är låg. År 2013 startar länsstyrelsen renoveringen av båda stugorna i Aivak. 2014-2015 kan vi presentera storstugan med lägenhet för korttidsuthyrning samt gamla Aivak som öppen stuga.

 

Naturtyp: Fjällbjörkskog av högörttyp, Frisk äng.

 

   

Vapskojan
Inte långt från Vapsliden i fjällnära granskog ligger en timrad koja öppen för allmänheten. Inga stigare eller leder finns så du måste orientera dig till kojan. Inredningen är enkel med bord, stolar, kamin och en sovlav. Det finns plats för 6-8 personer. Länsstyrelsens naturbevakare förser årligen kojan med kluven meterved. Såga och finklyva får du göra själv. Kojan ägs och förvaltas av Länsstyrelsen/naturvård i Västerbottens län.
Kojan ägs och förvaltas av Länsstyrelsen/naturförvaltning i Västerbottens län.

Övernattning är gratis. Lämna stugan städad!

Koordinat:

 

Naturtyp:

 

Björnkojan Inte långt från Kåtaträsket i fjällnära tallskog ligger en timrad koja öppen för allmänheten. Stig finns till Kåtaträsket. Därifrån får du följa sjöstranden, över bron vi bäckutloppet och sedan snett genom skogen. Kojan ligger vackert vid en liten tjärn. Inredningen är enkel med bord, stolar, kamin och en sovlav. Det finns plats för 6-8 personer. Länsstyrelsens naturbevakare förser årligen kojan med kluven meterved. Såga och finklyva får du göra själv. Kojan ägs och förvaltas av Länsstyrelsen/naturvård i Västerbottens län. Kojan ägs och förvaltas av Länsstyrelsen/naturförvaltning i Västerbottens län.

Övernattning är gratis. Lämna stugan städad!

Koordinat:

 

Naturtyp: Fjällnära tallskog

 

   

Vapsliden
Naturtyp: Granskog av högörttyp

 

Fotograf: Mats Nilson

Viktoriakyrkan. Foto: Andreas Karlsson

 

Björnkojan i Juktådalen. foto:Andreas Karlsson