Hemavan Norra storfjället Artfjället Brandsfjället Björkfjället Giertsbäcksdalen Ammarnäs Vindelälven Ammarfjället Tärnasjön Tjulträsket Kirjesålandet Juktådalen Väretsfjället Hemavan Norra storfjället Artfjället Brandsfjället Björkfjället Giertsbäcksdalen Ammarnäs Vindelälven Ammarfjället Tärnasjön Tjulträsket Kirjesålandet Juktådalen Väretsfjället

Hemavan

 

Vindelfjällens naturum – västporten
Sommaren 2004 öppnar Vindelfjällens naturum i fjällparken. Naturum visar en utställning om naturreservatet och dess geologi, flora, fauna, klimat m m. Du kan också se film eller vara med på olika guidade turer och föreläsningar. Inne i fjällparken kan du köpa kartor, böcker, vykort, mm. samt besöka café. Från Vindelfjällens naturum i Hemavan kan du starta vandringen på Kungsleden och fortsätta hela vägen till Abisko. Vindelfjällen har naturum i Hemavan och i Ammarnäs – portar till reservatet. Naturum kan nås med bil från E12.

 

Plats: I fjällparken nära Hemavans högfjällshotell.

 

Naturtyp: (omkring) Ängsbjörkskog, fjällby med deltalandskap, raning och fjällhårdvall.

 

Fjällbotaniska trädgården
Den fjällbotaniska trädgårdens grundare doc. Olof Rune gjorde många resor till Alperna och dessa resor inspirerade till att göra motsvarande anläggning för Svenska fjällvärlden. Trädgården invigdes 1991. Sammanlagt 500 m gångväg, som även är farbar med handikappfordon, har anlagts i en slinga runt åsen. I anslutning till vägen finns timrade kistor innehållande 31 odlingsytor. De stora klimatskillnaderna mellan åsens öst- och västsida gör det möjligt att odla såväl .värmekrävande sydbergsväxter som värmeskyende högalpina arter. Inom trädgården finns också naturstigar, torvkåtor och en slåttemyr med lada från 1800-talet.
Plats: I direkt anslutning till fjällparken och naturum. Kungsleden startar här.

 

Naturtyp: Ängsbjörkskog

 

Kungsleden 
Startar (eller slutar om man så vill) i Hemavan. För den som vill färdas hela vägen till Ammarnäs finns flera övernattningsstugor. Första stugan från Hemavan utmed Kungsleden är Viterskalsstugan, sedan följer Syterstugan, Tärnasjöstugan (med bastu), Servestugan och Aigertstugan (med bastu) innan du når Ammarnäs. Där kan du avsluta turen med ett besök på Vindelfjällens naturum – östra porten. Fortsätter du norrut från Ammarnäs är Rävfallsstugan (med bastu) en fin första övernattning. Kungsleden sköts och förvaltas av Länsstyrelsen/naturvård i Västerbottens län. Skötseln bekostas av medel för statliga leder och skötsel av Vindelfjällens naturreservat.

 

Naturtyp: Ängsbjörkskog, mossrik hedbjörkskog, Frisk rished, torr rished, lågörtäng, gräshed

 

Drottningleden
Sedan många år har det funnits en statlig vandrings- skidled mellan Laisaliden och Hemavan. Sommaren 2003 rustades leden och Invigdes av Sveriges drottning. Leden sköts och förvaltas av Länsstyrelsen/naturvård i Västerbottens län. Skötseln bekostas av medel för statliga leder och skötsel av Vindelfjällens naturreservat.

 

Naturtyp: Ängsbjörkskog, mossrik hedbjörkskog, Frisk rished, torr rished

 

Atoklimpen – samernas heliga fjäll – kulturreservat
Historisk har Atoklimpen, Aatoeklimpoe varit mycket betydelsefullt för områdets samer. Aato betyder den där på samiska och visar på att berget var så heligt att det inte fick nämnas vid namn. Här har funnits offerplatser och en renskiljningsplats. Sedan 2004 är fjället med alla dess kuturspår ett kulturreservat. Geologin gör Atoklimpen också botaniskt intressant! Berget ligger som en klump i landskapet söder om Joeström, drygt två mil från Hemavan. Bergarten serpentin gör att bara vissa riktigt tåliga växter finns på klinten. Många av dess växer enbart på denna bergart som exvis kal rödblära och kal fjällarv.

 

Naturtyp: Frisk rished, torr rished

 

Gieravardo – blomsterfjället
Det blomsterrika Giervardo är lättillgängligt och lågt fjäll som lämpar sig bra för dagsturer.
Berget kan nås från flera håll och den mest populära stigen går upp från Portbron, 5 km söder om Hemavan, längs väg E12. Gieravardos berggrund utgörs till stor del av kalksten, vilket ger en spännande flora med bl a flera arter orkidéer.
På den låga södra toppen med sina branter växer bl a purpurbräcka, knoppbräcka, tuvbräcka, gullbräcka, skrednarv och klippveronikan. I närheten växer både fjällgentiana och fjällveronika.

 

Naturtyp: Lågörtäng, frisk rished

 

Atoklimpen. Foto: Andreas Karlsson

Den endema Brudkullan (Gymnadenia runei). En av de många arter som återfinns i fjällbotaniska trädgården.

 

 

 

Naturum i Hemavan. Foto: Elin Martinsson