Hemavan Norra storfjället Artfjället Brandsfjället Björkfjället Giertsbäcksdalen Ammarnäs Vindelälven Ammarfjället Tärnasjön Tjulträsket Kirjesålandet Juktådalen Väretsfjället Hemavan Norra storfjället Artfjället Brandsfjället Björkfjället Giertsbäcksdalen Ammarnäs Vindelälven Ammarfjället Tärnasjön Tjulträsket Kirjesålandet Juktådalen Väretsfjället

Giertsbäcken, Råvo

   

Råvojaurekojan
Inte långt från sjön Råvojaure i fjällnära granskog ligger en timrad koja öppen för allmänheten. Inga stigar eller leder finns så du måste orientera dig till kojan. Inredningen är enkel med bord, stolar, kamin och en sovlav. Det finns plats för 6-8 personer. Länsstyrelsens naturbevakare förser årligen kojan med kluven meterved. Såga och finklyva får du göra själv. Kojan ägs och förvaltas av Länsstyrelsen/naturförvaltning i Västerbottens län.

 

Övernattningen är gratis. Lämna stugan städad!

 

Koordinat:730644/1546240 

 

 

   

Giertsbäckskojan
Nära Övre Giertsbäcken och Gukkesbakte i fjällnära granskog ligger en timrad koja öppen för allmänheten. Inga stigar eller leder finns så du måste orientera dig till kojan. Inredningen är enkel med bord, stolar, kamin och en sovlav. Det finns plats för ca 6-8 personer. Länsstyrelsens naturbevakare förser årligen kojan med kluven meterved. Såga och finklyva får du göra själv. Kojan ägs och förvaltas av Länsstyrelsen/naturförvaltning i Västerbottens län.

 

Övernattningen är gratis. Lämna stugan städad!

 

koordinat:7312535/1548654          

                                

 

 

Giertsbäcken
Naturtyp:

 

Fotograf: Per Erik Persson

 

MER OM STUGOR OCH LEDER I VINDELFJÄLLEN