Hemavan Norra storfjället Artfjället Brandsfjället Björkfjället Giertsbäcksdalen Ammarnäs Vindelälven Ammarfjället Tärnasjön Tjulträsket Kirjesålandet Juktådalen Väretsfjället Hemavan Norra storfjället Artfjället Brandsfjället Björkfjället Giertsbäcksdalen Ammarnäs Vindelälven Ammarfjället Tärnasjön Tjulträsket Kirjesålandet Juktådalen Väretsfjället

Brandsfjället

Är ett resligt massiv som når upp till ca 1100 m ö h. I fjällets sydsbrant går mäktiga kalkstensståk med artrik vegetation t. ex. fjällbrud och fjällsippa.

 

Kåtaviken  
Fjällen kring överuman är ett av landets grottrikaste områden. Grottorna upptäcktes och utforskades först i slutet av 1960-talet. Vid Kåtaviken, 45 km från Hemavan, finns ett mycket sevärt område med grottor. En 4 km lång stig förbinder ett antal av de mest intressanta. Grottstigen presenterar de grottyper och karstformer, utlösningsformer i kalksten, som är typiska för överumanområdet.
Vandringsleden är lättgången och kräver ingen speciell utrustning. Grottbesök kräver dock ljusstarka ficklampor. Oömma kläder och skyddshjälm rekommenderas.

OBS! Gå aldrig ensam ner i en grotta! – Alla grottbesök sker på egen risk!

Naturtyp: Ängsbjörkskog, mossrik björkskog

 

Mjölkbäcken

 

Naturtyp: Mossrik björkskog, ängsbjörkskog, lågörtäng mm

 

Vy från Brandsfjället mot Aurotjåhkka                 
Fotograf: Andreas Karlsson

 

 

Nyckelhålet i Östra jordbäcksgrottan vid Kåtaviken
Fotograf: Agneta Olsson