Hemavan Norra storfjället Artfjället Brandsfjället Björkfjället Giertsbäcksdalen Ammarnäs Vindelälven Ammarfjället Tärnasjön Tjulträsket Kirjesålandet Juktådalen Väretsfjället Hemavan Norra storfjället Artfjället Brandsfjället Björkfjället Giertsbäcksdalen Ammarnäs Vindelälven Ammarfjället Tärnasjön Tjulträsket Kirjesålandet Juktådalen Väretsfjället

Artfjället

Nordväst om Hemavan ligger Artfjället, en friliggande del av Vindelfjällens naturreservat. Precis som Gieravardo består det av stora delar kalksten vilket gynnar många arter och här växer bl.a. den endemiska (finns bara här) Brudkullan, Gymnigritella runei. En bra plats att utgå ifrån om man vill ta sig in i området är Rönäs. Där finns en parkeringsplats varifrån en fin stig startar och går längs med den smått spektakulära Ruttjebäcken. De fantastiska formationerna i bäcken, bl.a. jättegrytor, är utmejslade med hjälp av vattnet i den mjuka berggrunden. Längre in i området finns även grottor.

 

Naturtyp: Frisk rished, lågörtäng mm

 

Ruttjebäcken
Till Ruttjebäcken är det ca 15 km längs den slingrande grusvägen utmed Tängvattnet till Rönäs. Den fina stigen börjar på andra sidan bron över Ruttjebäcken. Efter några hundra meter kan du lämna stigen och gå ut på klipporna. Strosa omkring här och leta jättegrytor, tunnlar, kanaler och fantasifulla slipningar i de mjuka skifferbergarterna. Ju mindre vatten det är i bäcken, desto fler vackra formationer kommer fram. Ruttjebäcken har genom årtusenden grävt sig ner i den mjuka skifferbergarten. Här finns också stråk av kalksten i berggrunden.

 

Naturtyp: Mossrik hedbjörkskog, backkärr, torrt kärr 

 

Rödingsnäset
Ingår i Tängvattsdalen. Sjön Tängvattnet ligger helt inbäddad i fjällbjörkskog på 474 m ö h och är opåverkad av vattenregleringar. Tängvattsdalens nordsida är kalkrik och uppvisar frodiga ängbjörkskogar med artrika kärr. Rödingnäset är en del av Tängvattsdalen med mycket artrika fjällängar och exempelvis goda bestånd av den sällsynta orkidén brudkulla.

 

Naturtyp: Frisk rished, lågörtäng

 

Sotsbäcksgrottan
Berggrunden på Artfjället har många kalkstråk och i vissa av dessa har sk karster bildats. Grottor, undervattensbäckar och rastrattar, doliner är typiska. Sotbäcksgrottan är en av landets största grottor och den mest kända i trakten. Parkera bilen i Strimasund och vandra stigen förbi Gausjosjöns lappläger och söderut ca 4 km så kommer du till en grotta som slukar en bäck.

 

Naturtyp: Lågörtäng

 

En Majdag vid Tängvattnet. Olfjället (Norge) i bakgrunden Fotograf: Andreas Karlsson 

 

 

Vityxne (Chamorchis albida)

 

 

Brudkulla (Gymnigritella runei)                           Fotograf: Guiderna i fjällbotaniska trädgården