Hemavan Norra storfjället Artfjället Brandsfjället Björkfjället Giertsbäcksdalen Ammarnäs Vindelälven Ammarfjället Tärnasjön Tjulträsket Kirjesålandet Juktådalen Väretsfjället Hemavan Norra storfjället Artfjället Brandsfjället Björkfjället Giertsbäcksdalen Ammarnäs Vindelälven Ammarfjället Tärnasjön Tjulträsket Kirjesålandet Juktådalen Väretsfjället

Ammarfjället

Ammarfjället reser sig som en sockel med branta sidor upp över omgivningen. Medelnivån för massivet är drygt 1100 m ö h medan topparna är några hundra meter högre. Ammarmassivet är Vindelfjällens största sammanhängande högfjällsområde med ett av svenska fjällens största blockfält. Polargröe (Poa arctica) förekommer här på sin sydligaste svenska lokal.

Berggrunden utgörs av glimmerskiffrar och amfiboliter. Mindre områden med serpentinsten förekommer. I Skebleskalets västra del finns ett kalkstråk.

Fågellivet inom Ammarmassivet är rikt. Omedelbart öster om Ammarmassivet, i Karsbäckens dalgång, ligger Marsevaggíe, känt för sin rikedom på vadare.

 

   

Suvlåjvvie                                                                                      

Ett fjäll med en mycket karakteristisk profil som är ett bra riktmärke när man vandrar på fjällheden mellan Tjulträsk och Mársevággie. Det är högt, 1352 m.ö.h., och väldigt brant på södra sidan. Från Suvlåjvvies topp kan man se midnattssolen. Snabbaste vägen upp från Ammarnäs är att följa Tjiebietgårssa upp på östra sidan om toppen.

 

Naturtyp: Block och hällmark med stup

 

   

Stabburet
Mitt inne i fjällvärlden vid kanten av Mársevággie ligger ett sameviste från slutet av 1800-t. Vistet är privat men boningshuset är renoverat med naturreservatets skötselmedel och står öppet som rastskydd. Det är inte tillåtet att övernatta. En välbevarad stolpnjalla (förrådsbod på en träpåle) finns på platsen.

 

Naturtyp: Mossrik hedbjörkskog, frisk rished

 

   

Karsbäcken 
Bäcken rinner från Mársevággie ner mot Tjulträskdalen. Strax innan den mynnar ut i Tjulån forsar den under bron och Tjulträskvägen. Här bör man stanna en stund och njuta av den märkliga blockterräng som bäcken spolat fram. Stora nästan rektangulära och mycket mörka stenblock ligger huller om buller i bäckfåran. Stigen som följer bäcken uppströms startar strax ovanför Tjulträskby. Att vintertid åka i motsatt riktning med start från Näsberget är en underbar skidtur. Bron uppströms Karsbäcken är reparerad.

 

Naturtyp: Mossrik barrskog, fors, ängsbjörkskog, frisk rished, vått kärr, vide

 

   

Rierrugajsie
Ammarfjällets högsta topp heter Rierruogájsie och är 1611 m.ö.h. Nedanför den branta östsidan ligger Ammarglaciären. Bästa tiden att gå så högt upp i Ammarfjäll är slutet av juli till andra halvan av september förutsatt att det är snöfritt. Från Tjulträsk är det ca 30 km vandring enkel väg. Enklaste vägen upp går längs Salvijukkes dalgång och vidare mellan Vijágájssie och Jie?jame.

 

Naturtyp: Glaciär, extrem snölega, block- och hällmark

 

 

 

Marsevággie
Uppströms Karsbäcken i en sänka mellan Stuvbiebákttie och Stuorajåbba låg det i slutet av den senaste istiden en issjö. Den lättvandrade grusåsen som följer Stuvbiebáktties branter var då sjöstrand. Från åsen ser man ut över Marseváagies våtmarker. Här bland myrar, småsjöar och videsnår trivs och häckar en mängd olika fåglar. Därför är det beträdnadsförbud i Marseváagie fågelskyddsområde från 15maj – 1 aug. Gränsen för fågelskyddsområdet är utmärkt med käppar.

 

Naturtyp: Vått kärr, vide, frisk rished

 

   

Skebblie
Så heter passet som skär tvärs igenom Ammarmassivet. Lättaste vägen upp går längs Kungsleden mot Adolfström över Stuorajåbba och vidare längs stigen mot Skalkåtan, en välanvänd ridväg. En tur upp på Sjnjurtjuoke är fullt möjlig från västra eller norra sidan, belöningen är inte helt oväntat en fantastisk utsikt.

 

Naturtyp: Frisk rished, torr rished


 

Fotograf: Lasse Strömgren

 

 

Fotograf: Tomas Staafjord

 

 

Fotograf: Tomas Staafjord

 

 

Fotograf: Kurt Rasmussen

 

 

Fotograf: Mats Nilson

 

 

Fotograf: Per Erik Persson