Bron över Juktån vid Rasteselet hade rasat – men är nu lagad (som 2012)

2012-03-08

Gångbron över Juktån vid den gamla kronogården Rasteselet har dessvärre rasat i vinter. Länsstyrelsens byggrupp kommer att genomföra tillsyn och planerar renovering snarast. Hälsar biträdande enhetschef Peter Jonsson

För er som har tänkt att skida i området exmpelvis besöka Vapskojan hänvisas till bron vid Viktoriakyrkan. Överfart på isen sker alltid på egen risk.Tillbaka till nyhetsarkivet