Den första utställningen i naturum Vindelfjällen i Ammarnäs byggdes redan 1983-84. Då byggdes hotell Ammarnäsgården ut med den del av byggnaden där naturum inryms.

 

2004 invigdes den nya utställning som finns i naturum idag. Initiativtagare och projektledare var Tomas Staafjord, Länsstyrelsen i Västerbottenslän.

 

En lokalarbetsgrupp tog fram ett idéunderlag till innehållet i utställningen.

 

Utställningen byggdes av Naturinformation Ramneverk, Bengtsfors. Bertil Brunnegård och Johan Sandzén från Naturinformation ledde produktionen och tog fram manusidé tillsammans med Roger Olsson, Vänersborg som också har skrev texterna till utställningen.

 

Fotograf: Bertil Brunnegård

 

 

Fotograf: Bertil Brunnegård

 

 

Fotograf: Bertil Brunnegård