Programråd

Enligt naturvårdsverkets Riktlinjer för naturum ska ett naturumråd finnas för varje naturum. (sid 22, Rapport 6696, december 2015)

 

Naturumråd.

För varje naturum ska ett råd för verksamheten finnas, ett så kallat naturumråd. Naturumrådets främsta uppgift är att stödja huvudmannen. Rådet bör diskutera arbetet i naturum, förslag till program och prioriteringar. Naturumrådet bör ha en bred bas och ett mångfaldsperspektiv. Där bör ingå representanter för länsstyrelse, kommun, näringsliv och ideella organisationer. Rådets sammansättning bör täcka områden som turism, natur- och kulturmiljövård, friluftsliv och skolfrågor. Huvudmannen ansvarar för att naturumrådet sammankallas minst en gång per år. För naturum vid en nationalpark kan naturumrådet samordnas med befintligt skötselråd. (ur Riktlinjerna)

 

I programrådet för naturum Vindelfjällen, Ammarnäs är  följande organisationer representerade:

 

Ammarnäsguiderna Vindelfjällens vägvisare
Ammarnäs Hembygdsförening
Ammarnäs Idrottsförening

Ammarnäs Sameförening

Ammarnäs skola & förskola

Destination Ammarnäs ek. förening

Kraddsele byaförening
Naturskyddsföreningens lokalavdelning, Sorsele
Länsturismens kontaktperson destination Ammarnäs

Vindelälvens turistbyrå/Länsturismens kontakt destination Sorsele

Sorsele kommun, näringslivssekreterare

Naturums hyresvärd, Ammarnäs fjällhotell

Länsstyrelsen Västerbotten (kontaktperson huvudman för naturum, naturbevakare Vindelfjällen Ammarnäs samt personal vid forskningsstationen)
Naturumföreståndaren

 

 

Nästa programråd

(Datum ej fastställt)

kl 18.30 – 20.00 

 

/naturum

 

 

NÄSTAN HELA PROGRAMRÅDET 2013

Fotograf: Kajsa Berggren, projektledare Förstudie Biosfärområde Vindelälvsdalen

 

Från vänster: Bernt Erik Nordenström NF Sorsele, Susann Gustavsson Vindelfjällens Forskningsstation (Lst), Anne Forsberg näringslivssekreterare Sosele kommun, Ludmilla Wieslander naturumföreståndare, Kinna Persson ordf. Ammarnäs Hembygdsförening, Jenny Sjöström Ammarnäs förskola och skola/Ammarnäs IF, Åsa Skum Ammarnäs Sameförening, Håkan Stenlund Vindlälvens turistbyrå/Länsturismens kontaktperson för destination Sorsele, Ethel Åberg Länsturismens kontaktperson för destination Ammarnäs/Kraddsele byaförening/Ammarnäsguiderna Vindelfjällens vägvisare, Gunnar Brandt ordf. Destination Ammarnäs, Gunvor Caspersson inspiratör och programråds senior (fd STF)

 

Saknas på bilden gör representanter för Länsstyrelsen (kontaktperson huvudman för naturum samt fält Vindelfjällen), och Ammarnäs fjällhotell fastighetsägare till naturums lokaler.

 

LÄNKAR

Naturvårdsverkets Nationella riktlinjer

 

 

Problem med att ladda upp .PDF-filer på den här sidan gör att naturum inte har lagt upp de senaste årens verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser

 

Verksamhetsberättelse 2013

 

Verksamhetsplan 2014

 

Verksamhetsberättelse 2012

 

Verksamhetsplan 2013

 

Verksamhetsberättelse 2011

 

Verksamhetsplan naturum 2012

 

Verksamhetsberättelse naturum 2010

 

Verksamhetsplan naturum 2011

 

Verksamhetsberättelse naturum 2009

 

Verksamhetsplan naturum 2010

 

Verksamhetsberättelse naturum 2008

 

Verksamhetsplan naturum 2009

 

Verksamhetsberättelse naturum 2007

 

Verksamhetsplan naturum 2008