Det går alltid bra att kontakta naturum om guidning efter överenskommelse.

 0952-601 65

naturum.ammarnas@lansstyrelsen.se 
 

 

Aktuell information om naturums programverksamhet och öppettider finns på Länsstyrelsens externa webb, Besök och upptäck – naturum