Vindelfjällen är viktigt för friluftslivet!

 

En av anledningarna till att reservatet bildades var Vindelfjällens betydelse för friluftslivet.

 

Vad är friluftsliv? Uttrycket är tillämpbart på aktiviteter som skidåkning, vandring, paddling, cykling. Begreppet innebär fysisk ansträngning i kombination med naturupplevelse. Friluftslivet är viktigt för folkhälsan.

 

Att färdas med motordrivet fordon är inte friluftsliv.

 

Leder och stugor i Vindelfjällen är till för att underlätta för friluftslivet. Läs mer om KUNGSLEDEN och LEDER OCH STUGOR.

 

Välkommen till Vindelfjällen!

Fotograf: Agneta Fries

 

Länkar om friluftsliv

 

UTSIDAN

 

FRILUFTSLIV OCH ALLEMANSRÄTTEN   Naturvårdsverkets  hemsidor

 

ALLEMANSRÄTTEN 

 

FJÄLLSÄKERHET  Fjällsäkerhetsrådets hemsida