Fjällrävsprojektet

Projektet är nu avslutat.

 

Under åren 2003-2008 deltog Länsstyrelsen och Vindelfjällen i LIFE-Projektet SEFALO+.

 

Projektet innebar ett samarbete mellan 17 myndigheter, forskningsinstitutioner, organisationer och företag i Sverige, Finland och Norge.

 

I Vindelfjällen arbeter Länsstyrelsens naturbevakare med inventering, utfodring och rödrävsjakt för att rädda fjällräven. Ekoturistföretagen Lapplandssafari och Fjällhästen i Ammarnäs är med i projktet.

 

Fjällräven Alopex lagopus hotas av utrotning i Sverige, Finland och övriga Europa. Fjällräv är en prioriterad art enligt EUs Habitatdirektiv.

 

De övergripande målen var att:
(1) stoppa fjällrävsstammens minskning och att öka artens möjligheter att återhämta sig. Vidare att
(2) minska störningar vid bebodda lyor samt
(3) att öka allmänhetens förståelse för hoten mot fjällrävens existens. Det är också viktigt att
(4) identifiera viktiga markområden som inte har ett tillräckligt skydd i form av naturreservat eller nationalpark, eller bör omfattas av bevarandeåtgärder.

 

För att uppnå målen genomfördes följande åtgärder:
För att stoppa fjällrävsstammens minskning samt öka dess möjligheter till återhämtning (1) stödutfodrades fjällräv vid bebodda lyor samt (2) minskades konkurrensen med rödräv genom lokal rödrävsjakt i viktiga fjällrävsområden.
(3) För att minska störningen vid bebodda lyor genomförde länsstyrelserna att avlysning av bebodda fjällrävslyor från ripjakt under hösten, då jakthundar kan störa föryngringen.
(4) Vi ökade allmänhetens kunskap om fjällrävens situation genom informationssamarbete med turistföretag i fjällen. Projektet skrev även vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar, samt har en hemsida (go.to/sefalo).
(5) För att identifiera viktiga markområden ska vi fortsätta arbetet för en gemensam nordisk databas för inventeringar av fjällräv.

 

Emma Vidmark är ansvarig för fjällrävsarbetet i Västerbottens län