Operation Fjällgås

Det internationellt naturvårdsprojekt, Operation Fjällgås/Aktion Zwerggans har tillsvidare ingen finansiering varför det är inställt!

 

Syftet med projektet är att hjälpa den fennoskandiska fjällgåsen som är en av Europas mest sårbara fågelarter. Bakom projektet står föreningen Aktion Zwerggans och ett antal samarbetspartners från Sverige, Tyskland och Finland. Aktion Zwerggans grundades redan 2001.

 

I projektet användas ultralätta flygplan som ”fosterföräldrar” för unga fjällgäss. Efter att de nykläckta fjällgässen har präglats på projektgruppens medlemmar och ultralätta flygplan, kommer fåglarna på hösten 2007 att följa flygplanen från Vindelfjällens naturreservat till övervintringslokalen i nordvästra Tyskland via ett antal rastplatser i bl.a. Sverige.

 

Bakgrunden till projektet är den höga dödligheten som drabbar den kvarvarande fennoskandiska populationen som flyttar mot sydost. Tidigare erfarenheter visar att en flytt genom Sverige och övervintring i Tyskland eller Holland ger en avsevärd högre överlevnad. De unga fjällgässen kommer att återvända till Vindelfjällen följande vår. Efter att ha gjort resan en gång med hjälp av människan, kommer gässen ihåg flygvägen till Vindelfjällen.

 

Mer information: www.fjallgas.se

Fotograf: Jörgen Wiklund