Viktiga raningar för fågellivet

Ammarnäs deltaområde ligger i direkt anslutning till Ammarnäs by på höjden 400 m.ö.h., alldeles vid foten av Vindelfjällen. Det är ett av Västerbottens allra finaste exempel på välskötta ängsmarker, som översvämmas naturligt varje vår i samband med snösmältningen. Områdets brukande och skötsel ombesörjs av markägarna, och ingår i Projekt Vindelälvens naturbeten. Översvämningen är av stor betydelse för områdets naturvärden. Ammarnäs delta är ett sk natura2000-område.

 

Fågellistan för Vindelfjällens naturreservat

Fotograf: Håkan Lundberg

 

 

Fotograf: Jörgen Wiklund