Naturvård

Vindelfjällens naturreservat bildades 1974, utökades 1988 och är Sveriges största naturreservat, ett av Europas största skyddade områden. Klicka vidare och läs om fjällrävsprojektet, friluftsliv och annat naturvårdsarbete i Vindelfjällen.

 

Naturen i Vindelfjällen skyddas mot exploatering eller andra ingrepp. Syftet med reservatet är att bevara ett sydlapskt fjällområde där nästan alla fjällens naturtyper är representerade och där rennäringen är en integrerad del av fjällnaturekosystemet för rennäringen, naturvården och friluftslivet.

 

RENNÄRING -NATURVÅRD – FRILUFTSLIV

Vi jobbar aktivt med naturvård. Naturbevakare, byggare och förvaltare och naturumföreståndare servar besökare med information. Stugor, vindskydd, leder underlättar dig som besökare. Nedan listas ett antal av våra arbetsuppgifter i reservatet. För vissa arbetsuppgifter anlitar vi också andra delta i skötseln, via skötselavtal.

 

I vår förvaltning av Vindelfjällens naturreservat ingår:

 • Tillsyn och bevakning.
 • Information i naturum, foldrar och på skyltar.
 • Planering och dialog.
 • Vägledning och guidning av besökare.
 • Skötsel av statliga stugor, leder, broar.
 • Skötsel av kulturmiljöer.
 • Skötsel av Kungsleden och Drottningleden.
 • Vedhuggning till stugor och kojor.
 • Slåtter av värdefulla ängsmarker.
 • Upplåtelser och tillsyn av jakt och fiske.
 • Upplåtelser av mark för privata byggnader på statens mark.
 • Inventering av rovdjur.
 • Inventering av smågnagare.
 • Vatten- och snöprovtagningar.
 • Fjällrävsförvaltning i Åtgärdsprogrammet för hotade arter.

 

 

Fotograf: Mats Nilson

 

 

 

 

En för reservatet viktig utredning och beskrivning publicerades 2012. Här kan du hitta texter om både reservatets natur, kultur, nyttjande och skötsel. Författare Tomas Staafjord.

Klicka på bilden och läs utredningen!