Indelning av  naturen i “typer”

Vindelfjällens natur är mångskiftande. Arter kämpar i närheten av glaciärer eller tävlar om ljuset i en tropiskt frodig fjällbjörkskog eller söker föda i granskogarnas döda ved. Klimatet varierar tydligt inom Vindelfjällen beroende på höjd över havet och närheten till havet. De lägre delarna som skogarna kring Jillesnåle ligger på 345 möh och ganska långt österut. Där är klimatet kontinentalt med tallskog och relativt lite snö under vintern. Kring Hemavan breder fjällbjörkskogarna ut sig. Under vintern faller stora mängder snö och klimatet är maritimt. Vindelfjällen är så stort att du under en vandring i området har möjlighet att bekanta dig med ett stort antal naturtyper