Däggdjur

 

Eske, teske tänka sig! Det finns många storters däggdjur i Vindelfjällen. 

 

Däggdjur i Vindelfjällens naturreservat

 

Vanlig näbbmus (Sorex araneus)
Dvärgnäbbmus (Sorex minutus)
Lappnäbbmus (Sorex caecutiens)
Vattennäbbmus (Neomys fodiens)
Nordfladdermus (Eptesicus nilssoni)
Ekorre (Sciurus vulgaris)
Europeisk bäver (Castor fiber)
Skogslämmel (Myopus schisticolor)
Fjällämmel (Lemmus lemmus)
Skogssork (Clethrionomys glareolus)
Gråsiding (Clethrionomys rufocanus)
Åkersork (Microtus agrestis)
Vattensork (Arvicola terrestris)
Bisamråtta (Ondatra zibethicus)
Fjällräv (Alopex lagopus)
Räv (Vulpes vulpes)
Björn (Ursus arctos)
Hermelin (Mustela erminea)
Småvessla (Mustela nivalis)
Dvärgvessla (Mustela rixosa)
Mink (Mustela vison)
Mård (Martes martes)
Järv (Gulo gulo)
Utter (Lutra lutra)
Lo (Lynx lynx)
Skogshare (Lepus timidus)
Älg (Alces alces)
Ren (Rangifer tarandus)
Rådjur (Capreolus capreolus)

Fjällämmel Lemmus lemmus
Fotograf: Mats Nilson