Länsstyrelsen i Västerbottens län förvaltar Vindelfjällen!

Länsstyrelsen i Västerbottens län                                       

901 86 Umeå                                                                        

Telefon 010-225 40 00

 

   

Naturvårdsenheten  

Planering av skötsel, information, friluftsliv, naturvård och tillsyn inom Vindelfjällens NR. Dispenser, upplåtelser på statens mark, jakt & fiske.

 

   

Tomas Staafjord (tomas.staafjord@lansstyrelsen.se)           

Naturreservatförvaltare, redaktör för hemsida och facebook för Vindelfjällens naturreservat                

Umeå                                                                       

010-225 44 55, 070-605 13 13

 

   

Torlief Eriksson (torleif.eriksson@lansstyrelsen.se)                      

jakt och fiske på statens mark                                                           

Umeå                                                                     

010-225 44 25

 

   

Fält

Skötsel, leder, stugor, inventering av rovdjur, fåglar. Bevakning och tillsyn av reservatsbestämmelser, fiske och jakt.

 

   

Göte Andersson (gote.andersson@lansstyrelsen.se)                  

naturbevakare Tärnaby                                                               

010-225 44 14

 

   

Ulf Eskilsson (ulf.eskilsson@lansstyrelsen.se)
naturbevakare 
Kraddsele
010-225 44 26

 

   

Mattias Oskarsson (mattias.oskarsson@lansstyrelsen.se)
Naturbevakare
Ammarnäs
010-225 44 46

 

   

Mats Jonsson (mats.jonsson@lansstyrelsen.se)
Naturbevakare 
Storuman
010-225 44 34

 

   

Naturum

 

   

Naturumföreståndare                                                   
Andreas Karlsson (andreas.karlsson@lansstyrelsen.se)                             

Vindelfjällens naturum
Hemavan
010-225 44 36

 

   

Naturumföreståndare                                           
Ludmilla Wieslander (ludmilla.wieslander@lansstyrelsen.se)                

            
Vindelfjällens naturum
Ammarnäs
010-225 44 61

 

   

Allmänna kontakter

   

Björn Jonsson (bjorn.jonsson@lansstyrelsen.se)
Enhetschef naturvårdsenheten, Umeå
010-225 44 33

 

   

Anna Wenngren (anna.wenngren@lansstyrelsen.se)
Biträdande enhetschef naturvårdsenheten
Umeå
010-225 44 58

 

   

Peter Jonsson (peter.jonsson@lansstyrelsen.se
Biträdande enhetschef naturvårdsenheten
Umeå
010-225 44 35