Länkar

Här är länkar till myndigheter, organisationer m.fl. där du kan hitta värdefull information om friluftsliv, fjäll och fjällsäkerhet.

DNT Den Norske Turistforening
www.turistforeningen.no

Friluftsfrämjandet (Friluftsliv, utrustning, aktiviteter)
Instrumentvägen 14
126 53 Hägersten
Tel. 08-447 44 40
www.friluftsframjandet.se 
www.friluftsframjandet.ac.se

Friluftsliv (Samlingssida)
www.utsidan.se
www.outdoor.se

Lantmäteriverket (Kartor, GSM)
801 82 Gävle
Tel. 026-63 30 00
www.lantmateriet.com

Laviner
www.avalanche.org/
www.geosurvey.state.co.us/avalanche/
www.lawine.org/
www.slao.se/sakerhet-4.html
www.snorapporten.nu/lavinrisk.asp

Länsstyrelser i Sverige
www.lst.se

Naturvårdsverket (Allemansrätt, nationalparker, naturreservat, fjällsäkerhet)
106 48 Stockholm
Tel. 08-698 10 00
www.naturvardsverket.se

Norrbottens fjällvärld
www.fjallen.nu

Polisens fjällräddning
www.police.se/gemensam/fakta/fjall.htm

Räddningsverket
www.skyddsnatet.nu

Sametinget
www.sametinget.se

Sevärt i Västerbottens län                             www.sevärt.se

Svenska Liftanläggningars Organisation (Utförsåkning, regler, väder & snö)
Box 23
831 27 Östersund
063-13 23 95
www.slao.se

Svenska Naturskyddsföreningen (Natur, miljövård)
Box 4625
116 91 Stockholm
Tel. 08-702 65 00
www.snf.se

SMHI (Väder, vind, klimat)
601 76 Norrköping
Tel. 011-495 80 00
www.smhi.se

SNOFED Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation (Snöskoter allm., regler, aktiviteter)
Energihuset Nipan
881 52 Sollefteå
Tel. 0620-68 35 90
www.snofed.org

SVEMO Snöskoter Touringt (Snöskoter allm., regler, aktiviteter)
Box 384
831 25 Östersund
Tel. 063-12 76 10
epost: svemo.touring@jhidrott.rf.se
www.svemo.se

Svenska Fjällklubben
www.fjallklubben.org

Svenska Samernas Riksförbund
www.sapmi.se

Svenska Turistföreningen STF (Fjälleder, fjällstugor, vandrarhem, aktiviteter)
Box 25
1010 20 Stockholm
www.stfturist.se

Turistrådet (Turistbyråer i Sverige, Sverigeturism)
Box 3030
103 61 Stockholm
Tel. 08-725 55 00
www.turism.se

Väder & Snödjup
www.snorapporten.nu

Vägverket (Väglag och underhåll på fjällvägarna. Lagar om snöskoter)
781 87 Borlänge
Tel. 0243-750 00
www.vv.se

Världsarvet Lapponia
www.laponia.nu