KULTUR > Vildmark

Vildmark!

Vad står begreppet för och hur används det? I Sverige används uttrycket ofta populärt för att marknadsföra upplevelser i naturen. Det finns exempelvis ett stort antal företag som lyfter fram sina produkter i vildmarken. Även i naturvårdssammanhang används ordet vildmark som ett kriterium för högt naturvärde, ofta utan att man definierar vad vildmarken står för. Kanske är det så att vildmarken idag är ett naturromantiskt uttryck och att det mer uttrycker en persons känsla inför en naturupplevelse. Vildmarken kanske kan upplevas även i en stadspark? För Vindelfjällens naturreservat gäller så tydligt att vildmark är kulturmark. Här har människor levt i 8000 år och varsamt lämnat spår och minnen i naturen. Upplevelsen av vildmark är i högsta grad din egen utifrån de förutsättningar som just du har för längre eller kortare vistelse i Vindelfjällen.

 

I äldre tider

Vildmarken i äldre tider var troligen mer associerat med en fruktan för det okända, för rovdjur, rövare och stora fysiska umbäranden. Det var svårare att förflytta sig. För bara någon mansålder sedan fanns det exempelvis ingen väg till Ammarnäs. Utmarken var den mark som nyttjades utanför inägan. I utmarken betade djuren och slåttrades myrar. Vildmarken var den mark som inte på något sätt kunde användas, värdelös och farlig. Bortom utmarken fanns vildmarken. Vad fanns bortom vildmarken?

 

Betydelse

Ordet vildmark är sammansatt av vild och mark. Vild är något som lever utan påverkan av människan, motsatsen för djur är tam och växter odlad. Mark är ett landområde som är obebyggt, terräng. Om vildmark direktöversätts till engelska följer wildland. Wasteland används också ibland men det utan jämförelse vanligaste ordet är wilderness.

 

Wilderness

I USA används ordet wilderness mer samordnat och man definierar exempelvis ordet i The Wilderness Act från 1964.

 

A wilderness, in contrast with those areas where man and his own works dominate the landscape, is hereby recognized as an area where the earth and its community of life are untrammeled by man, where man himself is a visitor who does not remain


-The Wilderness Act, September 3, 1964

 

Idag är hela 4,4 % av hela USA förklarat som wilderness. I och med The Wilderness Act uppdrogs flera myndligheter att ta fram väglösa områden som kan förklaras som wilderness-områden.

 

Läs mer på www.wilderness.org

 

Foto: Tomas Staafjord