Vildmark är kulturmark!

Människan kom tidigt till det område som idag kallas Vindelfjällen. Troligen var Atlantkusten befolkad och när jungfrulig mark frilades efter inlandsisen och klimatet tillät började man nyttja fjällområdet. På Rasteklippan vid Tärnasjön har arkeologer funnit pilspetsar, avslag och en eldstad som är daterad till ca 8000 år före nutid.

 

Vindelfjällen är ett samiskt kulturlandskap och tillhör Saepmie! Samernas kulturhistoria är en mångtusenårig anpassning till den arktiska naturen. Inom reservatet finns 3 samebyar; Gran, Ran och Ubmeje.

 

Människor har under kanske 250 generationer lämnat varsamma avtryck i naturen kring Vindelådalen, Tjulträsket, Överst juktan och Tärnasjön. Låt oss fortsätta förvalta Vindelfjällen varsamt.

 

Vindelfjällens naturreservat förhindrar vattenkraftexploatering, gruvbrytning och skogsavverkningar; reservatet bevarar kulturhistoria.