Samiska terrängord

Det samiska kulturlandskapet saknar fasta, synliga gränser. Spåren efter mänsklig verksamhet är finstilta och smälter in i landskapet. Endast för den som kan tyda tecknen och läsa spåren, som känner namnen och minns berättelserna, är landskapet tydligt. För den oinsatte är budskapet osynligt och oåtkomligt.

 

Tanken med denna text är att vi ända skall få en glimt av ett landskap byggt på tidigare generationers erfarenheter. Med dessa kunskaper kan den tillfällige besökaren i Vindelfjällen kanske förstå landskapet lite bättre. Man skall också vara medveten om att alla människor oavsett ursprung har en inre karta som bygger på egna och tidigare erfarenheter. Att förstå ortnamn på kartan förbättrar din egen inre karta. Flera hembygdsföreingar nedtecknar numera byars lokala benämningar för olika platser: åkrar, fiskeplatser, jaktpass, stigar etc med speciella namn.

 

Inte sällan bär naturformationer som, stora stenar, speciellt formade berg, vattenfall osv en historia om landskapet. Terrängnamnen avspeglar värderingar om landskapets innehåll och om platser. Platser med religiös eller mytisk anknytning har namn; Bassevarre, Ahkavarre etc är heliga berg. Siejddegavva är en helig plats etc.

 

Största delen av Vindelfjällen tillhör den Umesamiska spåkområdet. Umesamiskan är en övergångsvaritet mellan Lulesamiska och sydsamiska. Här publicerar vi ett antal Umesamiska terrängord. Ambitionen är att så snart möjligt förbättra materialet.

 

Lär känna några av alla de terrängord som är en del av det samiska kulturlandskapet.

 

Umesamiska