Sköta renen

Vindelfjällen är Sveriges rentätaste område. Tre samebyar är verksamma inom reservatet. Från norr har Grans, Rans och Ubmeje samebyar mot varandra gränsande stråk med betesmarker och kalvningsland.

 

I mitten av maj kalvar renarna på snöfria fläckar i fjällen. Under sommaren pågår sedan kalvmärkningen och i början av september sker slakten. I mitten av november lämnar renarna fjället och transporteras ner mot kusten till sina vinterbetesområden.

 

Enligt rennäringslagen är fjällen reserverade för renskötseln och ett av syftena med naturreservatet är att bidra till att bevara rennäringen. 

 

Fotograf: AnnaKaring Drugge