KULTUR > Jakt

Jakt

Jakten har i flera tusen år haft stor betydelse i dessa fjälltrakter. För fjällborna kring Vindelfjällens naturreservat är jakten viktig.

 

Jakt enligt jaktlagstiftningen är tillåten i reservatet. Jakt på änder och vadare är dock förbjudet. Med god förvaltning går samverkar här naturvård, rennäring, friluftsliv och upplåtelsen av jakt. 

Här ägnar sig ortsbor både åt älgjakt och småviltsjakt. Fjällbor som är ägare till jordbruksfastighet har möjlighet till jakt såväl på statens mark som den egna marken. Turistjakten, den jakt som bedrivs av tillresta kan likställas vid ”småviltsjakten”. Upplåtelsen av denna jakt är så långt som möjligt samordad mellan fjällänen.

 

För att jaga hållbart i fjällen så inveteras inventeras ripbeståndet inför varje jaktsäsong. Beroende på ripbeståndets status bestäms tillåtet jakttryck.

  

Se mer  om jakt på länsstyrelsens hemsida; Småviltsjakt i fjällen