Länsstyrelsen Västerbottens län förvaltar Vindelfjällens naturreservat!

 

Länsstyrelsen i Västerbottens län
901 86 Umeå
Telefon 010-225 40 00

 

 

Naturvårdsenheten

Planering av skötsel, information, friluftsliv, naturvård och tillsyn inom Vindelfjällens NR. Dispenser, upplåtelser på statens mark, jakt & fiske. 

 

Johanna Reinoja Cunningham  (Johanna.Reinoja.Cunningham@lansstyrelsen.se)                                                                 Naturreservatsförvaltare, upplåtelser                                                                                                                  Umeå 010-225 44 65

 

Tomas Staafjord (tomas.staafjord@lansstyrelsen.se)
(Hjälper till lite då och då), redaktör www.vindelfjallen.se                   
Umeå
010-225 44 55

 

Torlief Eriksson (torleif.eriksson@lansstyrelsen.se)
Jakt och fiske på statens mark                                                           
Umeå
010-225 44 25

 

Fält

Skötsel, leder, stugor, inventering av rovdjur, fåglar. Bevakning och tillsyn av reservatsbestämmelser, fiske och jakt.

 

Tor Larsson (tor.larsson@lansstyrelsen.se)                                                             Naturbevakare Tärnaby: N Storfjället-Tärnasjön

010-225 44 39

 

Göte Andersson (gote.andersson@lansstyrelsen.se)                  
Naturbevakare Tärnaby: Artfjället
010-225 44 14

  

Ulf Eskilsson (ulf.eskilsson@lansstyrelsen.se)
Naturbevakare Kraddsele: Vindelån, Norrbottensgränsen, Ammarfjället
010-225 44 26

 

Mattias Oskarsson (mattias.oskarsson@lansstyrelsen.se)
Naturbevakare Ammarnäs: Guvertfjället, norr om Juktån, Ammarfjället
010-225 44 46

 

Mats Jonsson (mats.jonsson@lansstyrelsen.se)
Naturbevakare Storuman: Söder om Överstjuktan, Juktån, Öster om N Fjällnäs
010-225 44 34

 

 

Naturum

Naturumföreståndare
Andreas Karlsson
(andreas.karlsson@lansstyrelsen.se)

Vindelfjällens naturum – Hemavan
010-225 44 36

 

Naturumföreståndare
Ethel Åberg (ethel.aberg@lansstyrelsen.se)

Vindelfjällens naturum – Ammarnäs
010-225 45 68

 

 

Allmänna kontakter

Björn Jonsson (bjorn.jonsson@lansstyrelsen.se)
Enhetschef naturvårdsenheten, Umeå
010-225 44 33

 

Johan Renström (Johan.Renstrom@lansstyrelsen.se)
Btr. enhetschef naturvårdsenheten (fält), Umeå
010-225 44 58

 

Peter Jonsson (peter.jonsson@lansstyrelsen.se)
Btr. enhetschef naturvårdsenheten, Umeå
010-225 44 35