Välkommen till Mankeforsen!

 

 

 

Stuga som ligger mycket vackert i fjällbjörkskog vid Vindelälven 2-3 dagsetapper uppströms Ammarnäs. Mankeforsstugan byggdes 2011-2012 som en viktig del i projektet ”Vandringsturism i Vindelfjällen. Platsen där stugan står är sedan flera hundra år känd och använd som rastplats. 

 

Koordinat: RT 90: X 15 Y 73

Koordinat: SWEREF N 73 E 54

 

Säkerhetsutrymme: Farstun är öppen som nödutrymme. 

 

Stugan: Mankeforsstugan är en låst stuga. Nyckel finns att bokas och hämta  – läs vidare Nyckelsystemet.  Kostnaden är blygsamma 100:-/natt och person och betalas på uthämtningsstället.

 

Skötsel: Länsstyrelsen sköter Mankeforsstugan med egen personal (naturbevakare) och skötselavtal med Destination Ammarnäs. Minst en gång per år städas stugan grundligt. Alla gäster skall; städa stugan, diska, fylla på ved, vädra och vika filtar eller täcken.