I Aijvak finns 2 stugor. En äldre timmrad koja, byggd 1905 samt ett större boninghus från 1940-talet. Den mindre stugan är öppen, men bör användas mest som en raststuga eller övernattning sommartid då skicket är dåligt. Boningshuset håller på att renoveras för att kunna anvädas av besökare.

Lilla stugan i Aijvak. Foto:Tomas Staafjord

 

 

 

 

 

 

Lilla stugan i Aijvak inuti. Foto: Stigbjörn Klementsson

 

 

 

 

 

 

 

Aijvak sett från Överstjuktan. Foto Tomas Staafjord