Stugor, kojor och rastskydd på reservatsskylten.

 

Stugor utmed Kungsleden

 • Rävfallstugan (Vindelvaggileden/Kungsleden), 16 bäddplatser samt 2 bäddarplatser i nödutrymme/kök, obemannad stuga, självhushåll, bastu, nyckel kan hyras – läs vidare Nyckelsystemet.  Koordinater: RT90: X 7332893  Y 1514209 . Sweref 99: N 7331004 E 550595.
 • Aigertstugan  STF, 30 bäddplatser, självhushåll, proviantförsäljning, bastu, 010-2627012. Koordinater: RT 90: X 7315707 Y1513189.
  Koordinater: RT90: Y1513182  X 7315694. Sweref 99: N 7313809  E 549795.
 • Servestugan  STF, 30 bäddplatser, självhushåll, proviantförsäljning, 010-2729643. 
  Koordinater: RT90: RT90 Y 1498151 X 7319131. Sweref 99: N 7317041 E 534723.
 • Tärnasjöstugan  STF, 26 bäddplatser, självhushåll, proviantförsäljning, bastu, 010-2737903. 
  Koordinater: RT90: Y 1486027 X 7321004. Sweref 99: N 7318754 E 522578.
 • Syterstugan  STF, 30 bäddplatser, självhushåll, proviantförsäljning, 010-2627011. 
  Koordinater: RT90: Y 1481384 X 7310317. Sweref 99: N 7308014 E 518078.
 • Viterskalstugan  STF , 24 bäddplatser, hjälptelefon, café, självhushåll, proviantförsäljning, 010-2627193. Koordinater: RT90: Y 1470521 X 7309541. Sweref 99: N 7307098 E 507229.

 

På STF:s hemsida får du mer information om öppettider, priser och bemanning av stugorna längs Kungsleden.

 

 

Stugor utmed Vindelvaggileden

Några stugor är låsta men har nödutrymme i farstun eller på vinden- läs vidare Nyckelsystemet.

 

 • Rävfallstugan (Vindelvaggileden/Kungsleden), 16 bäddplatser samt 2 bäddplatser i nödutrymme/kök, obemannad stuga, självhushåll, bastu, nyckel kan hyras och hämtas – läs vidare Nyckelsystemet. Koordinater: RT90: Y 1514208 X 7332894. Sweref 99: N 7331004 E 550595.
 • Vitnjul östra (Vindelvaggileden), låst stuga. 6 bäddar i stugan samt 2 sovlavar/britsar i farstun. 

  Koordinat: RT 90: X 1509540 Y 7338708                              

  Koordinat: SWEREF N 7336755 E 545853

  Nyckel kan hyras- läs vidare Nyckelsystemet.

 • Vitnjul västra (Vindelvaggileden), 4 bäddar. Koordinater 

  Koordinat: RT 90: X 7338976  Y 1509167 Koordinat: SWEREF N 7337018 E 545476

  Öppen stuga.

 • Mankeforsen (Vindelvaggileden), låst stuga. 6 bäddar samt 2 sovlavar/britsar i farstun. Koordinater Sweref: N 7339972 E 538237 RT90  X 7342025 Y 1501963. Nyckel jan hyras –läs vidare Nyckelsystemet.
 • Dalavardo (Vindelvaggileden), delvis låst stuga. 4 bäddar. Lösa madrasser på vinden/nödutrymmet. Koordinater RT90: Y1493031 X 7343231. Sweref 99: N 7341060 E 529294. Dörren till rummet på nedervåningen är låst.  Nödtelefon. Nyckel kan hyras och hämtas – läs vidare Nyckelsystemet.
 • Vindelkroken (Vindelvaggileden), öppen stuga  med nödtelefon. 4 bäddar. Ett rum i stugan är öppet för övernattning. Koordinater: RT 90 Y 1488669 X 7352721. OBS. Det är förbjudet att övernatta i Vindelkroken i samband med slädhundskörning. http://www.vindelfjallen.se/wp-content/uploads/2017/01/Slädhundsförbud.pdf

 

Övriga stugor

 

 Kostnad 100 kr per natt i stuga. Stugavgiften betalas via SMS eller bankgiro: http://www.vindelfjallen.se/wp-content/uploads/2017/01/Info_betalning_stugor.pdf

 

 

 

 

     

 

 

 

 • Skidbäcksbaracken, (Tärnasjön N) 6 bäddar. Koordinater RT90: Y 1488043 X 7331615. Sweref 99: N 7329390 E 524455.
 •  Aivak (lilla stugan) (Juktådalen), 4 bäddar, ligger längs led. Koordinater RT 90: Y1514273 X 7300617. Sweref 99: N 7298743 E 551077. 
 • Aivak (stora stugan) (Juktådalen). Storstugan i Aivak är under renovering. Målet är att hela Aivak fjällägenhet samt storstugan ska renoveras. Korttidsuthyrning av nedre lägenheten planeras till 2019. Kontakta Turistbyrån i Sorsele
 • Glimmerstugan (Jireskalet mellan Umasjö och Tärnasjön), 4 bäddar, ligger längs led, Koordinater RT90: Y 1476364 X 7324631. Sweref 99: N 7322257 E 512874.
 • Forsavan (S Tärnasjöstugan), 2 breda bäddar, ligger längs led. Koordinater RT 90: Y1485750 X 7307400. Sweref 99: N 7305196 E 522536. OBS! Hjälptelefonen är ur funktion! (20141215)
 • Grundträsk (Söder om sjön Grundträsket mellan Forsavan och Biellojaur), ligger inte längs någon led. RT90: 730367, 1491236, SWEREF: 7301435, 528008
   
 • Jerisjaure, 4 bäddar, hjälptelefon, ligger längs led. Koordinater RT90: Y 1473734 X 7322910. Sweref 99: N 7320503 E 510270.

 • Gamla Tärnasjöstugan, 6 bäddar, ligger längs led. När det är STF-säsong kostar stugan enligt STF:s priser, i övrigt 100 kr/natt. Koordinater RT90: Y1485950 X 7321040. Sweref 99: N 7318764 E 522495.
 • Vatjomjaure, 5 bäddar, ligger längs led. Koordinater: RT90 X 7297625, Y 1503199.Sweref 99: N 7295601 E 540042.

 

OBS! Hjälptelefonen i Ältsvattnet är avstängda! I Vindelkroken finns numera en nödtelefon i den öppna stugans farstu.

 

Kojor

 

Gratis boende i kojor

 

Timrade kojor i Giertsbäcksdalen, Juktådalen och Kirjesålandet. Enkelt boende med sovlav, kamin, bord och stolar. Ved finns som meterved. Ta med all utrustning. 4 personer ryms ledigt men upp till 10 personer kan få plats på golvet.

 • Märsabäckskojan (Kirjesålandet),  ligger ej längs led. Koordinat RT90: Y 1519733 X 7270577. Sweref 99: N 7268785 E 556916.
 • Stor-Aisekojan (Kirjesålandet), Koordinat RT90: Y 1527292 X 7267385. Sweref 99: N 7265665 E 564513.
 • Vapskojan, (Juktådalen), Koordinat RT90: Y 1526161 X 7287244. Sweref 99: N 7285514 E 563198.
 • Björnkojan, (Juktådalen), Koordinat RT90: Y 7286931 X 1529670. Sweref 99:? För att nå Björnkojan måste man över en å. Använd bro på koordinat RT90: X 7286255 Y 1529319.
 • Råvojaurekojan (Giertsbäcksdalen), Koordinat RT90: Y 1546238 X 7306430. Sweref 99: N 7304956 E 582948.
 • Giertsbäckskojan, (Giertsbäcksdalen), Koordinater RT90: Y 1548709 X 7312505. Sweref 99: N 7311010 E 585372.
 • Magasjön (Kirjesålandet), 2 bäddar, ligger ej längs led. Koordinater RT90: Y 1523387 X 7269945. Sweref 99: N 7268199 E 560576. Eldningsförbud i kaminen efter  tillsyn i mars 2014.

 

Rastskydd

 

 • Juovtatvaratje, rastskydd, ligger längs led. Koordinater RT90: Y 1506798 X 7313655. Sweref 99: N 7312014 E 542632.
 • Matsen, rastskydd. Koordinater RT90 X: 7317188 Y: 1503924. Sweref 99 N: 7315174 E: 540515.
 • Stabre, rastskydd, ligger längs led. Koordinater RT90: Y 1479362 X 7301988. Sweref 99: N 7299662 E 516159.
 • Syterskalet , rastskydd, ligger längs led.  Koordinater RT90: Y 1476469 X 7308233. Sweref 99: N7305866 E 513189.
 • Vallentjåkke/Marinstugan , rastskydd, ligger längs led. Koordinater RT90: Y1475625 X 7301688. Sweref 99: N 7299316 E 512433.
 • Örnbo, rastskydd. Koordinater  RT90: Y1523535 X 7316443. Sweref 99: N 7314676 E 560132.
 • Stabburet har tidigare klassats som rastskydd. Nu låster vi stugan. Den är privatägd och villkoren (ej övernattning) har inte efterlevts. Därför stänger länsstyrelsen detta rastskydd.

 

 

Övernattningsstuga med utrustning. Avgift.

 

 

Övernattningskoja utan utrustning. Gratis.

 

 

Friluftslivet utvecklas i Vindelfjällens naturreservat!

 

 

1923 Svenska Turistföreningen bygger de första stugorna i Syter och Viterskalet

1973 Utredning om Vindel-Laisfjällens vildmarksområde1974 Reservatet beslutas

1977-1978 (ca) Tore Abrahamssons utredning om friluftsliv, leder och stugor i Vindelfjällen

1983 Stugorna utmed Kungsleden byggs

1984 Ammarnäs naturum

1988 Reservatet utökas med barrskog

1992 Naturstig i Kirjesålandet

1993-1994 5 st. Timarade skogskojor i fjällnära urskogar

 

 

Märsabäckskojan i Kirjesålandet!

 

1995 Rävfallsstugan byggs 

1995 Renovering av Stabburet 

2001 Nya Viterskalet, lillstugan och bastu i Aigert, nya säkerhetsstugor utmed Kungsleden byggs

2002 Örnbo nära Ammarnäs upprustas

2003 Broarna vid Tärnasjön klara

2003 Drottningleden invigs

2004 Hemsidan för Vindelfjällen öppnar

2004 Vindelfjällens naturum i Hemavan och Ammarnäs invigs.

2006 Upprustning av öppna stugor i Vindelfjällen inleds.

2007 Leden mellan Dalovardo och Ammarnäs rustas upp.

2008 Brandbesiktning pågår av alla stugor i reservatet.

2009 Upprustning av Dalavardo, ny trapp och altan till Syterstugan.

2010. Vitnjul upprustat, nytt förråd i Tärnasjöstugan, brygga till Tärnasjöstugan.

2011-2012. Bygge av nya stugor i Vitjnjul och Mankeforsen i projekt ”Vandringsturism i Vindelfjällen.

2012. Björnkojan blir färdig i Juktådalen.

2012. Leden mellan Dalavardo-Vindelkroken-Riksgränsen kryssmarkeras som vinterled för skidåkare.

2012. Bron i Ammarnäs ”mackenbron” blir färdig i november. Vandring

sturismen har fått ett nav att utgå från vid vandringar i närledsystemet.

2013-06-01. Vi inför ett nyckelsystem utmed Vindelvaggileden. Rävfallet, Vitnjul östra, Mankeforsen och Dalavardostugorna kommer att vara låsta med öppna nödutrymmen. Lös ut nyckel före avfärd.

2014. Glimmerstugan mellan Tärnasjön och Umasjö renoveras. Stugan är riktigt fin och lämplig att bo i både sommar och vinter. 100:-/natt.

2014. Kartfoldern för Vindelfjällens naturreservat upptaderas och trycks. Finns att beställa från naturum Vindelfjällen eller länsstyrelsen Västerbotten.

2015-2017: Omfattande upprustning av de statliga lederna med nya kryss, spänger, småbroar och röjning.
 
2015: Ny hängbro över Tärnaån, vid Semarvallen Forsavan.
 
2015: Ny hängbro över Servebäcken, längs Kungsleden.
 
2015: Ny hängbro vid sydänden av Biellojaure
 
2016: Lägdorna vid Aivak (belägen vid Överstjuktans norra strand) restaureras och slåttras för första gången på länge.
 
2016: Ny hängbro över Vindelälven i jämnhöjd med Vitnjul.
 
2017: Ny hängbro över vindelälven vid Dalavardo
 
2017: Arbete pågår med att bygga en ny Vatjostuga, planeras färdig sommaren 2017
 
2017: Gamla vindskydd längs Juktån raseras och det planeras för att under sommaren 2017 ersätta de raserade vindskydden med tre nya vindskydd.

 

 

Hur fungerar det med nycklar till stugorna utmed Vindelvaggileden?