Sträcka: TärnasjöstuganSyterstugan.

   
Längd: 14km.


Svårighetsgrad:
Lätt. Förhållande vis lång tur. Vintertid kan det blåsa hårt på sjön.


Typ av led: 
Statlig led 2. Sommar- vinter. Vintertid brukar skotrar och skidåkare åka på sjön. Se  upp med isarna!

       
Missa inte:
Doppa fötterna i Tärnasjön.

                 
Start:
Tärnasjöstugan.

 

 

Under sommaren kan man alltid fråga om K-G From är i sin stuga. Han ordnar båtskjuts över Tärnasjön. Annars startar en lång härlig vandring genom fjällbjörkskogen längs Tärnasjön. På delar av sträckan så går leden ner till stranden.

 

Tärnasjön är idag klassisk i Svensk naturvård. Området är central i Vindelfjällens naturreservat. Sjön är långsträckt i nord-sydlig riktining och är 16 km lång och som bredast 2 km. Höjden över havet är 605 meter. Sjön med omgivningar är väl dokumenterade i botaniska, naturgeografiska och ornitologiska inventeringar och forskning. Till följd av Vattenfalls planer på vattenkraftsutbyggnad under 1950- 1960-talet och den därpå följande naturvårdsdebatten gjordes tidigt inventeringar av naturen i detta område. Fågellivet har inventerats många gånger. Tärnasjön ingår numera i Ramsarkonventionens våtmarker med internationell betydelse. Framförallt våtmarkerna i sjöns södra och norra del är värdefulla för fågellivet. I Laiva, Guhttajavrrie och Skånjan är reproduktionsområde för grönbena, gluttsnäppa, rödbena, enkelbeckasin, myrsnäppa och mosnäppa. Fjällgåsen häckade här i slutet av 1950 och 1963 häckade 10 par i sjöns sydände. Idag finns tyvärr inte fjällgåsen kvar som häckade fågel i Vindelfjällen.

 

I södra änden sjön av finns vackra broar över delar av arkipelagen. Vindelfjällens Golden Gate! 

 

 

 

Tärnasjön. Foto: Mats Nilson

 

 

Rödbena. Foto: Jörgen Wiklund

 

 

Svartsnäppa. Foto: Jörgen Wiklund