Sträcka: Ruttjebäcken-Rödingnäset-Artfjället

         
Längd
: Stigen går flera km upp på fjället.


Svårighetsgrad:
Lätt vandring. Backkärren på väg upp till Rödingnäset kan vara blöta och tunga att gå på. Följ stigen lite längre så blir marken hårdare.


Typ av led:
Stig.

                          
Missa inte:
Ruttjebäckens jättegrytor, växtarter på Artfjället.


Start:
Rönäs. P-plats på Ö sidan om Ruttjebäcken.

 

Åk in till Rönäs och över Ruttjebäcken. På andra sidan finns en parkering från vilken en stig utgår. Följ leden uppåt längs Ruttjebäckens Jättegrytor som vattnet format i den mjuka kalkstenen.

 

Ca 1 km upp är det fint att bada och varma dagar kan vattnet nå temperaturer av 20-25 grader C. Ännu högre upp smalnar bäcken av ännu mer och mejslar sig genom stenen. Om du följer leden upp på höjderna en bit upp kan du med fördel frigå upp på Rödingsnäset och beskåda fjällets unika blommning med Fjällsippa, fjällnejlika, brudsporre, dvärgyxne mm och kanske hittar du den endema orkideén Brudkullan som finns endast på 4 platser i västerbotten och världen.

 

Från Ruttjebäcken och Rödingnäset tar du dig lätt vidare på Artfjället. Här finns inga markerade leder så du får lita till din egen fjällorientering. Artfjället är ett botaniskt eldorado. Sök och du finner. Läs bland annat ”Vindelfjällens naturreservat – Grundutredning om natur, kultur, nyttjande och förvaltning”. Hela kalfjället täcks av alpin vegetation med ett smalt björkskogsbälte ned mot vattendrag och sjöar. Den kalkrika berggrunden sätter sin prägel på fjällhedarna. Fjällsippa är vanlig. Lång NV på Artfjället ligger Fjällripfjället. Den rika floran kring Gräsvattnet upptäcktes av botanister redan på 1920-talet. Här kan man finna ovanliga arter som lapsk alpros, lappögontröst, isdraba och fjällbrud.

 

Hela Artfjället har en mycket omväxlande topografi med långsträckta höjdryggar och markerade toppar varav den högsta, Snjåkka, når 1392 m.ö.h. Berggrunden har kalkstensstråk med karstmorfologi. På Artfjället finns tre av Sveriges största grottor. Sotbäcksgrottan är den mest kända.

 Brudkulla (Gymnadenia runei). Foto: Andreas Karlsson.

 

Nedre Ruttjebäckens övre delar. Foto: Agneta Olsson.