Sträcka: Ammarnäs-Örnbo.

 

Längd: 4,5 km.

 

Svårighetsgrad: Lätt. 

 

Typ av led: Närled kring Ammarnäs, sommar- och vinerled, skoterled.

 

Missa inte: Missa inte utsikterna ned mot Ammarnäs.

 

Start: Norra Ammarnäs (sommar- eller vinter) eller Ammarnäs (vintertid).

 

Gården ligger vackert mot solen och skyddas av branta bergväggar. Örnbo var på sin tid ett självhushållande jordbruk med 2-3 kor, får och getter men ingen häst. Potatis odlades också. Ängar och byggnader sköts idag av Ammarnäsbor. Marker och byggnader lever igen.

 

I skogskanten växer rödven, prästkrage, fjällgentiana och låsbräken. Längs bäcken och i kärret växer kabbleka och norrlandsstarr. Var observant! Granskogens alla djur besöker då och då Örnbo, även lodjur. Har du tur kan lavskrika, domherre och talltita besöka fågelmatningen eller en kungsörn segla över Örnbo.

 

På 1860-talet flyttade Anders Jonsson med familj till Örnbo. År 1914 blev Örnbo fjällägenhet.  Sonen Jonas Andersson övertog gården efter föräldrarna och bodde där till sin död 1952.  Jonas och hans barn var mycket duktiga snickare och slöjdare. Sonen Fride gjorde vackra smöraskar. Bostadshuset från 1914 är knuttimrat och har tak av spån. Ladugården är timrad med tak täckt av spån. Den timrade sommarladugården och jordkällaren har torvtak. Ladorna är också timrade och har torvtak.

 

Örnbo är idag statligt byggnadsminne i Vindelfjällens naturreservat. Som statligt byggnadsminne ägs Örnbo av Statens Fastighetsverk. Eftersom ängarna är så botaniskt värdefulla och Örnbo är ett så populärt besöksmål, så sköter länsstyrelsen Örnbo med ett sk. skötselavtal. Det är Ammarnäs Kulturbygg Ek. f. som sköter Örnbo. Välkommen att kontakta länsstyrelsen om ni har synpunkter på skötsel eller byggnadsvård.

 

Mer om byggnadsminnet Örnbo

Man blir glad av ett besök i Örnbo. Foto: Tomas Staafjord

 

 

Utsikt. Foto: Tomas Staafjord