Guoletsbäcken

 

Sträcka: Höbäcksparkeringen-Guoletsbäcken

 

 Längd: 8 km tur och retur

 

 Svårighetsgrad: Medel svår

 

 Typ av led: Närled kring Ammarnäs, omarkerad

 

 Missa inte: Fallen i Guoletsbäcken

 

 Start: Parkeringen vid Höbäcken

 

När man gått en bit efter terrängvägen mot Aitenjas från parkeringen vid Höbäcken ser man Guoletsfallet, på långt håll. Strax innan bron över Guoletsbäcken (3:e bron) står en skylt ”Guoletsfallet 1,6 km” som pekar upp i skogen till höger om vägen. Här går stigen in.

Nästan genast kommer man in i tallskogen. Många av tallarna är från 1700-talet och några från mitten av 1600-talet. Egentligen är det för kallt i fjällvärlden för att tallen ska trivas, men här i den branta skyddande dalgången är klimatet tillräckligt varmt för att de ska klara sig. Tallarna är en rest från en varmare period på jorden, för 6000 år sedan, då tallen växte högre upp på fjällsluttningarna.

 

Barktäkt

 

I Guolets- och Aitenjasområdet är det inte ovanligt med barktäkter på tall. Samerna och senare även nybyggare åt innerbarken, torkad eller rostad. Den var rik på kolhydrater och C-vitamin. För att hitta en barktäkt ska man titta efter äldre tallar med en större skada i den kraftiga barken. Ofta syns tvära hack av yxhugg i stammen som blottats. Trädet har försökt läka skadan i barken genom att ”valla över” såret därför har barken tjocka runda kanter runt barktäckten. Längs leden mellan Guoletsbäcken och Rävfallsstugan finns barktäkter som är 300 år gamla.

 

Vattenfallen

 

I Guoletsbäcken finns två vattenfall, ett nedre och ett övre. Trots att nedre fallet är relativt lättillgängligt från Ammarnäs är det svårt att komma riktigt nära vattenfallen. Men tallskogen erbjuder en mysig rastplats på en platå med utsikt över nedre fallet. Stigen längs bäcken fortsätter hela vägen upp till kalfjället men den är bitvis riskabel att gå eftersom den är brant och går längs en kant som stupar ner mot bäcken.

 

 

 

Vägen du vandrar

 

Större delen av vägen är en terrängväg som går till Aitenjas. I slutet av 1800-talet for Ammarnäsborna den här vägen, längs älven, vintertid, med hästar och slädar, när de skulle över till handlaren Meyer i Mo i Rana. Ammarnäsborna röjde slåtterängar i Aitenjas i början av 1900-talet och började under 20-talet flytta med sig korna upp under sommaren då man levde fäbodliv på platsen

 

Första delen av vandringen går upp för backen längs den allmänna grusvägen. På vägen upp passerar man ”värstingen”, en tall som är över 350 år gammal. Efter ca 2,5 km svänger vägen kraftigt åt höger och då viker man av in till vänster på en skoterled. Vandringen går genom fjällbjörkskog och tillslut når man upp på kalfjället. I björkskogen kan man stöta på både blåhake, hökuggla och vessla. För fågelskådare är tidigt i juni den bästa tiden, för då spelar de flesta arterna. När äggen är lagda vill de flesta fåglar inte skylta med sin närvaro.

 

 

Höbäcken

 

Sträcka: Höbäcken-Davtaujaure-Kungsleden-Vindelån-Höbäcken

 

 Längd: 19 km.

 

 Svårighetsgrad: Svår.

 

 Typ av led: Närled kring Ammarnäs, sommar- och vinerled, delvis skoterled.

 

 Missa inte: Missa inte gammeltallskogen.

 

 Start: Höbäcksparkeringen

 

Börjar vid Höbäckens parkering. Uppe på kalfjället öppnar sig vyerna och för den som håller sig till leden och inte gör någon avstickare till en topp, så kommer dagens högsta punkt bli ca 880 m över havet. När man når fjället vandrar man längs Kungsleden som är markerad med färgade rösen. Längs vägen finns möjligheten att höra ljungpipare och under goda år är chansen god att få se fjällabb och den karismatiske fjällämmeln. En bit efter fjällsjön Davtaujaure, där dagens första bro finns, kommer ett vägskäl, här ska man följa markeringen mot ”Rävfallsstugan 9 km”. Efter det ska man passera både Lisvobäcken och Guoletsbäcken innan man når ner under trädgränsen igen. Båda bäckarna kan passeras på bro, var av den sista är en rejäl bro på ca 30 m. Nu går färden raskt nerför genom en bitvis ganska fuktig björkskog. När man kommer ner från stigen kan man gå höger för att komma till Rävfallsstugan och Aitenjas, men vänster för att komma tillbaka till Höbäcken.

 

 

 

Mordet i Aitenjas

 

Aitenjas ligger vackert till med ett brant berg i bakgrunden, här bosatte sig folk under slutet av 1800-talet mycket på grund av det för växtligheten gynnsamma klimatet. Härifrån kommer också en av Ammarnäsbyggdens rysligastes historier. En ung kvinna som hade blivit invalidiserad under arbete i Norge, mördades av sin mor som trodde att dottern var en ”bortbyting”, alltså att hon hade byts mot ett troll. Mordet uppdagades först under svepningen och kvinnan häktades. Modern dömdes dock som otillräknelig och frikändes därför, mer om mordet och livet i Aitenjas kan man läsa i boken ”Ammarnäsbyggdens historia” som finns på naturum.

 

 

 

Gammeltallskogen

 

Om man inte vill ta extraturen fram och tillbaka till Aitenjas så ska man gå vänster för att komma tillbaka till höbäcksparkeringen, där vandringen startade. På vägen tillbaka passerar man ytterligare tre broar. Vandringen går nu på ganska beskedliga leder genom gammal tallskogen och över myrar tills det att man når tillbaka till parkeringen. I den gamla tallskogen kan man se spår från samiska barktäkter och stigmarkeringar. Den vita barken från tallarna samlades nämligen in och användes i matlagningen. När samerna samlade bark från träden så var man noga med att inte döda träden. Idag kan man se hur barken har växt över de gamla öppningarna och bildat ärr i barken. Vill du veta mer, titta då i vår broschyr ”Gammeltallskogen vid Nulppa, Vindelfjällen”.

 

 

 

Kungsörn

 

Har man tur kan man även se kungsörn i området, de gamla tallarna är utmärkta boträd för örnarna vars bon kan väga över ett ton. Träden måste ofta vara över 200 år gamla för att klara av tyngden från ett örnbo. I mars spelflyger kungsörnarna och då kan man ha goda chanser att se dem.

 

 

 

 

 

 

 Gammeltallskogen vid Guoletsbäcken. foto:Andreas Karlsson

Led till GuoletsbäckenLed till Höbäcken